GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

I Montenegroberza u projektu SEE Link

I Montenegroberza u projektu SEE Link
PROJEKTI
SEEbiz.eu - regionalni poslovni portal
Objavljeno: 08.06.2016 / 11:20
Autor: SEEbiz
PODGORICA - Mon­te­ne­gro­ber­za uče­stvu­je u pro­jek­tu SEE Link, či­ji je cilj stva­ra­nje re­gi­o­nal­ne in­fra­struk­tu­re za tr­go­vi­nu har­ti­ja­ma od vri­jed­no­sti ko­je se ko­ti­ra­ju na Bu­gar­skoj, Ma­ke­don­skoj i Za­gre­bač­koj ber­zi.
- Pri­stu­pa­nje toj plat­for­mi zna­či­lo bi ši­re­nje in­ve­sti­ci­o­ne ba­ze usmje­re­ne na re­gi­on, ko­ja bi stvo­ri­la pred­u­slo­ve za po­zi­tiv­ne pro­mje­ne na tr­ži­štu ka­pi­ta­la, pri­je sve­ga kroz ini­ci­jal­ne jav­ne po­nu­de i pri­mar­ne emi­si­je – na­ve­de­no je u sa­op­šte­nju Mon­te­ne­gro­ber­ze.

Ka­ko je na­ve­de­no, pro­je­kat bi tre­ba­lo da olak­ša pro­tok ka­pi­ta­la pu­tem po­ve­zi­va­nja bro­ker­skih ku­ća, ko­je će ima­ti jed­no­sta­van pri­stup re­gi­o­nal­nim tr­ži­šti­ma har­ti­ja od vri­jed­no­sti pre­ko part­ner­skih bro­ker­skih ku­ća.

- Plat­for­ma će omo­gu­ći­ti raz­mje­nu po­da­ta­ka na brz i jed­no­sta­van na­čin, a sa­mim tim i po­di­ći svi­jest jav­no­sti i ukup­no zna­nje gra­đa­na o fi­nan­sij­skim tr­ži­šti­ma – na­ve­li su iz Mon­te­ne­gro­ber­ze.

SEE Link pro­je­kat su po­kre­nu­le Bu­gar­ska, Ma­ke­don­ska i Za­gre­bač­ka ber­za u ci­lju stva­ra­nja re­gi­o­nal­ne in­fra­struk­tu­re za tr­go­vi­nu har­ti­ja­ma od vri­jed­no­sti ko­je se ko­ti­ra­ju na tim tr­ži­šti­ma.

- Pro­je­kat je osmi­šljen da pod­sti­če li­kvid­nost na tr­ži­štu kroz je­din­stve­nu po­nu­du svih har­ti­ja od vri­jed­no­sti na tim tr­ži­šti­ma kli­jen­ti­ma, ko­ji će kroz jed­nu apli­ka­ci­ju ima­ti pri­stup in­for­ma­ci­ja­ma sa svih tr­ži­šta od HOV ko­je uče­stvu­ju u pro­jek­tu – na­ve­de­no je u sa­op­šte­nju.

Bu­gar­ska, Ma­ke­don­ska i Za­gre­bač­ka ber­za osno­va­le su SEE Link kom­pa­ni­ju u ma­ju 2014. go­di­ne, kao ak­ci­o­nar­sko dru­štvo sa sje­di­štem u Ma­ke­do­ni­ji sa tri ber­zan­ska hol­din­ga ko­ja ima­ju jed­nak udio u vla­sni­štvu.

Tagovi: Montenegroberza, SEE Link, Zagrebačka burza, Makedonska borza
PROČITAJ I OVO
EU privukao ogroman interes ulagača izdanjem obveznica za program SURE
OBVEZNICE
EU privukao ogroman interes ulagača izdanjem obveznica za program SURE

AMSTERDAM - Europska unija privukla je u utorak ogroman interes ulagača izdanjem obveznica za potrebe financiranja programa očuvanja radnih mjesta u koronakrizi, objavili su bankari.

Uniqa dovršila preuzimanje poslovanja AXA-e u Srednjoj i Istočnoj Europi
ŠIRENJE
Uniqa dovršila preuzimanje poslovanja AXA-e u Srednjoj i Istočnoj Europi
BEČ - Francuska osiguravajuća kuća AXA dovršila je prodaju svojih poslova životnog osiguranja i štednje, imovine i nezgoda, te mirovina u Poljskoj, Češkoj i Slovačkoj austrijskoj UNIQA osiguravajućoj grupi za ukupnu novčanu naknadu od 1,0 milijardu eura.
Butković: Izgradnja Pelješkog mosta napreduje uspješnom dinamikom
MOST
Butković: Izgradnja Pelješkog mosta napreduje uspješnom dinamikom
KOMARNA - Ministar mora, prometa i insfrastrukture Oleg Butković izjavio je u utorak u Komarni nakon obilaska gradilišta Pelješkog mosta kako izgradnja napreduje uspješnom dinamikom, usprkos problemima prouzročenima pandemijom koronavirusa.
Zagrebačka burza: Atlantska ploviba potonula najniže od početka travnja
CLOSING BELL ZSE
Zagrebačka burza: Atlantska ploviba potonula najniže od početka travnja
ZAGREB - Utorak je Zagrebačkoj burzi donio nešto bolji dionički promet, ali i novi pad indeksa.
Euro blago ojačao prema dolaru
FOREX
Euro blago ojačao prema dolaru
LONDON - Tečaj eura u utorak je na međunarodnim tržištima nakratko dosegnuo najvišu razinu u tjedan dana prema dolaru poduprt oporavkom cijena dionica na globalnim tržištima, no trguje se oprezno zbog skoka broja novozaraženih u svijetu i skorašnjih izbora u SAD-u.
@ 2020 SEEbiz. All Rights Reserved.
CLOSE