GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Hanfa obustavila postupak oko LRH

Hanfa obustavila postupak oko LRH
OBUSTAVA
SEEbiz.eu - regionalni poslovni portal
Objavljeno: 05.10.2012 / 10:58
Autor: SEEbiz
ZAGREB -  Obustavlja se postupak koji je Hanfa pokrenula u vezi utvrđivanja obveze objavljivanja ponude za LRH od strane Grada Opatije.
Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na jučerašnoj je sjednici donijela zaključak kojim se obustavlja postupak koji je Agencija pokrenula po službenoj dužnosti, u vezi utvrđivanja obveze objavljivanja ponude za preuzimanje društva Liburnia Riviera Hoteli od strane Grada Opatije.

Cijeli dokument objavljen je web stranicama Hanfe.

Obrazloženje zaključka prenosimo u cijelosti:

I/ Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) je po službenoj dužnosti, sukladno odredbi članka 123. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 103/96 – Odluka Ustavnog suda RH, br Us-248/94, dalje: ZUP) i članka 32. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine br. 84/02, 87/02 i 120/02, dalje: ZPDD), pokrenula upravni postupak nadzora u vezi utvrđivanja obveze objavljivanja ponude za preuzimanje društva Liburnia Riviera Hoteli d.d. Opatija, Ulica Maršala Tita 198 (dalje: LRH), od strane Grada Opatije. Nakon provedenog postupka, Agencija je dana 04. lipnja 2009. godine donijela rješenje KLASA: UP/I-451-04/07-10/18, URBROJ: 326-111/09-26 (dalje: Rješenje Agencije), kojim je u točki 1. izreke utvrđeno da je za Grad Opatiju, Općinu Matulji, Općinu Mošćenička Draga, Općinu Lovran i društvo NOVA LIBURNIJA d.o.o. Opatija, dana 14. lipnja 2007. godine, nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje društva LRH.

Osobe za koje je Rješenjem Agencije utvrđen nastanak obveze objavljivanja ponude za preuzimanje LRH, pokrenule su upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske (sada Visoki upravni sud Republike Hrvatske, dalje: Sud), koji se vodio pod posl. brojem: Us-8098/2009. Dana 06. srpnja 2012. godine, Agencija je u predmetu KLASA: 034-07/09-01/9, zaprimila presudu Suda, poslovni broj: US-8098/2009-11 od 13. lipnja 2012. godine (dalje: Presuda), kojom se predmetna tužba tužitelja uvažava i poništava Rješenje Agencije.

Iz obrazloženja Presude proizlazi da je Sud istu donio jer da je Agencija pogrešno cijenila dokaze u spisu predmeta i na pogrešnoj ocjeni istih pogrešno primijenila materijalno pravo. Prema navodima iz obrazloženja Presude, Agencija je, prije svega, pogrešno zaključila da Grad Opatija i ostali nisu stekli dionice LRH izvorno. Upravo suprotno, stav je Suda da su navedene osobe izvorno stekle dionice u postupku pretvorbe društva LRH, temeljem Zaključka o suglasnosti na Program pretvorbe DP „LiburnijaRivijera Hoteli" Opatija u dioničko društvo, koji je dana 20. ožujka 1992. godine donijela Skupština Općine Opatije.

Pritom Sud ukazuje na Odluku Radničkog savjeta DP „Liburnija-Rivijera Hoteli" Opatija, od 27. veljače 1992. godine, o pretvaranju DP „Liburnija-Rivijera Hoteli" Opatija u dioničko društvo, u članku 7. koje 2 se navodi da je vrijednost DP „Liburnija-Rivijera Hoteli" Opatija u nekretninama upisanim u zemljišnim knjigama kod Općinskog suda u Opatiji, u korist društva ili u korist Općine Opatije. Također, Sud ukazuje da je u Zaključku o suglasnosti na Program pretvorbe DP „Liburnija-Rivijera Hoteli" Opatija, koji je temeljem članka 146. Statuta Općine Opatija donijela Skupština Općine Opatije, dana 20. ožujka 1992. godine, navedeno da je Općina Opatija suglasna s Programom pretvorbe poduzeća DP „LiburnijaRivijera Hoteli" Opatija u dioničko društvo i da će u skladu s navedenim Programom Općina Opatija, pod uvjetima iz točke 3. istoga Zaključka, unijeti u dionički kapital DP „Liburnija-Rivijera Hoteli" Opatija nekretnine upisane na svoje ime, a koje poduzeće koristi za obavljanje svoje redovne djelatnosti, za što će dobiti 25% redovnih dionica koje će DP „Liburnija-Rivijera Hoteli" Opatija emitirati, što odgovara vrijednosti nekretnina koje su upisane kao društveno vlasništvo, korisnik Općina Opatija, a koristi ih DP „Liburnija-Rivijera Hoteli" Opatija.

Iz navedenog proizlazi da je Grad Opatija, odnosno, njegov pravni prednik – Skupština Općine Opatija, u vrijeme pretvorbe DP „Liburnija-Rivijera Hoteli" Opatija, bila upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Opatiji kao korisnik nekretnina, a na temelju Sporazuma o preuzimanju nekretnina, pokretnina, financijskih sredstava, te prava i obveza dotadašnje Općine Opatija od 7. listopada 1993. godine, Grad Opatija je upisan kao vlasnik nekretnina koje su u postupku pretvorbe unesene u temeljni kapital DP „Liburnija-Rivijera Hoteli" Opatija. Nadalje, Sud ukazuje na Sporazum o razrješenju imovinsko-pravnih odnosa i prijenosu 25% plus 1 dionice LRH, koji su dana 14. lipnja 2007. godine sklopili Grad Opatija, Općina Lovran, Općina Mošćenička Draga, Općina Matulji (svi slijednici ranije Općine Opatija), Hrvatski fond za privatizaciju i LRH, a kojim Sporazumom se uvažava i od ugovornih stranaka prima na znanje Zaključak o suglasnosti na program pretvorbe poduzeća DP „Liburnija Riviera Hoteli" iz Opatije od 20. ožujka 1992. godine, te da se stjecanje dionica temeljem tog Sporazuma smatra izvornim stjecanjem, odnosno preuzimanjem dionica pri osnivanju dioničkog društva, a što je sukladno tumačenju opisanom u članku 7.1. Sporazuma, u kojem ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Ministarstvo financija Republike Hrvatske dalo tumačenje o primjeni članka 67. stavak 2. i 3. Zakona o proračunu (klasa: 450-08/07-01/4, ur. broj: 513-05-01/07-2 od 16. veljače 2007. godine), a kojim se stjecanje dionica LRH iz članka 2. Sporazuma smatra izvornim stjecanjem tj. preuzimanjem dionica pri osnivanju dioničkog društva.

Dakle, stav Suda izražen u Presudi je da za Grad Opatiju, Općine Matulji, Mošćenička Draga i Lovran, te za društvo Nova Liburnija d.o.o. Opatija, dana 14. lipnja 2007. godine, stjecanjem 25% %2B 1 dionice s pravom glasa društva LRH, na temelju Sporazuma o razrješenju imovinsko-pravnih odnosa i prijenosu 25% %2B 1 dionice Liburnia Riviera hotela d.d., zaključenog dana 14. lipnja 2007. godine, nije nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje LRH.

II/ Sukladno odredbi članka 62. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine br. 53/91, 9/92, i 77/92, dalje: ZUS), kada sud poništi akt protiv kojega je bio pokrenut upravni spor, predmet se vraća u stanje u kojem se nalazio prije nego što je poništeni akt donesen. Ako prema prirodi stvari koja je bila predmet spora treba umjesto poništenog upravnog akta donijeti drugi, nadležni je organ dužan donijeti ga bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave presude. Nadležni je organ pri tome vezan pravnim shvaćanjem suda i primjedbama suda u vezi s postupkom.

Odredbom članka 4. ZUS-a, određeno je da su presude suda donesene u upravnim sporovima obvezne. S obzirom na načelo obveznosti sudskih presuda donesenih u upravnom sporu, Agencija je u nastavljenom postupku dužna uvažiti pravno shvaćanje Suda izraženo u Presudi, a prema kojem za tužitelje nije nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje društva LRH. Ovdje se napominje i da Presuda ne sadrži primjedbe suda u vezi s provođenjem upravnog postupka, niti nalog/uputu kako je Agencija dužna postupiti u nastavljenom upravnom postupku, a niti se Agenciji ukazuje se potrebu utvrđivanja dodatnih činjenica, zbog čega niti Agencija na to ne bi bila ovlaštena (stav da nadležno tijelo nije ovlašteno utvrđivati činjenično stanje, ako to nije naloženo presudom, izražen je i u odluci Us-3 2847/2004, od 6. lipnja 2008.– objavljenoj u časopisu: „HRVATSKA JAVNA UPRAVA", god. 9. (2009.), br. 2., str. 542-543).

Agencija je predmetni upravni postupak pokrenula po službenoj dužnosti, na temelju odredbe članka 123. ZUP-a i članka 32. ZPDD-a, imajući u vidu da, ako osoba koja je obvezna objaviti ponudu za preuzimanje to ne učini u zakonskom roku, Agencija postojanje njezine obveze utvrđuje rješenjem. Međutim, iz odredbi ZPDD-a ne proizlazi da bi Agencija bila dužna meritorno riješiti upravnu stvar u slučaju kada se u provedenom postupku utvrdi da osoba, u vezi s kojom je postupak po službenoj dužnosti bio pokrenut, nije obvezna objaviti ponudu za preuzimanje. Polazeći od navedenoga, posebno od činjenice da je Sud poništio Rješenje Agencije iz materijalno pravnih razloga, odnosno zbog pogrešne primjene ZPDD-a, zbog čega Agencija ne može ovu upravnu stvar riješiti drugačije nego što je to Sud odredio svojim pravnim shvaćanjem izraženim u Presudi, sukladno odredbi članka 131. stavak 4. ZUP-a odlučeno je kao u točki 1. izreke ovog zaključka.

Tagovi: Liburnia Riviera Hoteli, Hanfa
PROČITAJ I OVO
Zagrebačka burza: Indeksi pali, Dalekovod dobitnik dana
CLOSING BELL ZSE
Zagrebačka burza: Indeksi pali, Dalekovod dobitnik dana
ZAGREB - Zagrebačka je burza danas ponudila slabašan promet i pad indeksa.
Dolar blago ojačao; u fokusu predsjednička debata u SAD-u
FOREX
Dolar blago ojačao; u fokusu predsjednička debata u SAD-u

LONDON - Tečaj dolara blago je ojačao u utorak na međunarodnim tržištima premašest najznačajnijih svjetskih valuta dok tržišta čekaju prvu debatu američkih predsjedničkih kandidata Donalda Trumpa i Joa Bidena.

Naručeno više od 1,2 milijardi doza ruskog cjepiva protiv koronavirusa
CJEPIVO
Naručeno više od 1,2 milijardi doza ruskog cjepiva protiv koronavirusa
MOSKVA - Ruski fond za izravna ulaganja (RDIF) dosad je iz raznih zemalja svijeta zaprimio zahtjeve za ukupno više od 1,2 milijarde doza cjepiva Sputnik V koje se koristi za borbu protiv koronavirusa, prenose u utorak ruski mediji.
Azijska tržišta: Drugi uzastopni rast indeksa
TRŽIŠTE KAPITALA
Azijska tržišta: Drugi uzastopni rast indeksa
ŠANGAJ - Na azijskim su burzama cijene dionica porasle, drugi dan zaredom, pa tako prate jučerašnji rast Wall Streeta jer su ulagači procijenili da je dobra prilika za kupnju dionica nakon oštrog pada cijena proteklih tjedana.
Wall Street snažno porastao na početku tjedna
SKOK INDEKSA
Wall Street snažno porastao na početku tjedna
NEW YORK - Na Wall Streetu su u ponedjeljak cijene dionica snažno porasle jer su ulagači procijenili da je povoljna prilika za kupnju nakon što su burzovni indeksi pali četiri tjedna zaredom.
@ 2020 SEEbiz. All Rights Reserved.
CLOSE