SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
ODLUKE
 
Vlada kupuje parcelu na kojem je izvor Rade
Autor/izvor: SEEbiz / Vijesti
Datum objave: 10.02.2018. - 09:37:27
PODGORICA - Uprava za imovinu kupiće parcelu na kojoj se nalazi izvor mineralne vode koju sada koristi bjelopoljska Bjelasica rada u stečaju, odlučila je juče Vlada.

To je bio predlog Uprave za vode, koja smatra da bi bilo svrsishodno da država otkupi ovu parcelu i time riješi sve eventualne nesporazume u procesu dodjele koncesije.

U obrazloženju je navedeno da se ova parcela od 1.952 kvadratna metra, na kojoj se nalazi izvor, sada nalazi u vlasništvu Bjelasice rade u stečaju, kao da kupac nije pronađen ni nakon trećeg raspisanog tendera za cjelokupnu imovinu ove bankrotirane kompanije.

Uprava za vode smatra da bi se ovo prirodno bogatstvo bolje valorizovalo kada bi plac na kome se nalazi izvor bio u svojini države kojeg bi kasnije izdali pod koncesiju.

Plac je procijenjen na 3.622 eura, a prema odluci Vlade taj novac će biti obezbijeđen iz budžetske rezerve.

Vlada je usvojila program upravljanja vodnim resursima u 2018. godini, kojim je predviđeno ulaganje od 200.000 eura.

Od toga je za izradu planske i projektne dokumentacije u oblasti upravljanja vodnim resursima izdvojeno 55.000, izradu i reviziju projektne dokumentacije za regulaciju rijeka od značaja za državu 20.000, koliko i za drugu fazu izrade katastra izvorišta za javno vodosnabdijevanje, dok je za izradu geografskog informacionog sistema površinskih i podzemnih voda planirano 15.000 eura. Za zaštitu od štetnog dejstva voda planirano je 65.000 eura, najviše za hitne interventne radove na regulaciji vodotoka (40.000). Za podršku projektima vodosnabdijevanja u bezvodnim područjima izdvojeno je takođe 50.000 eura, dok je za funkcionisanje Programa potrebno 30.000 eura.

Programom podsticanja projekata u vodoprivredi, koji je takođe juče usvojen, izdvojeno je 1.050.000 eura, od čega 990.000 za finansiranje podrške izgradnje vodovoda na seoskom području, uz učešće opština i mještana u MZ u kojima je planirana izgradnja vodovoda, po 10.000 za izradu analiza i projektne dokumentacije i međunarodne odnose u oblasti vodoprivrede, a 30.000 eura predviđeno je za vodosnabdijevanje bezvodnih terena.

Vlada je dala saglasnost Kliničkom centru da može primiti donaciju gospođe Rukako Fujihira Kosovich od 200.000 dolara za opremanje nove Klinike za psihijatriju u okviru KC-a.

"Posredstvom advokatske kancelarije Vujisić & Vukotić, Kliničkom centru se obratila g-đa Rukako Fujihira Kosovich, udovica dr Dušana Kosovića, psihijatra, sa namjerom da donira 200.000 USD za opremanje nove Klinike za psihijatriju u okviru Kliničkog centra. Namjera g-đe Rukako Fujihira Kosovich je da se predmetna sredstva iskoriste za opremanje odjeljenja u pomenutoj klinici, kao i za osavremenjivanje biblioteke koja će biti sastavni dio ove klinike", navedeno je u obrazloženju odluke