SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
ROBNA RAZMJENA
 
Uvoz raste brže od izvoza
Autor/izvor: RBA analize
Datum objave: 10.05.2019. - 15:11:00
Zadnja izmjena: 10.05.2019. - 19:15:53
ANALIZA - Prema posljednjim podacima DZS-a u veljači je zabilježen godišnji rast vrijednosti robnog izvoza i robnog uvoza. Izvezeno je roba u vrijednosti od 1,191 mlrd. eura što u odnosu na veljaču prošle godine predstavlja rast za 12,8%. 

Istovremeno uvezeno je roba u vrijednosti od 1,954 mlrd. eura što na godišnjoj razini predstavlja rast od 13,9%.

Uz zamjetne stope rasta vrijednosti robnog izvoza i uvoza pokrivenost uvoza izvozom bila je u veljači na razini od 60,9% pri čemu je vanjskotrgovinski deficit zabilježio rast na godišnjoj razini od 15,6% iznosivši 763,3 mil. eura.

U prva dva mjeseca ove godine vrijednost robnog izvoza iznosila je 2,308 mlrd. eura što na godišnjoj razini predstavlja povećanje za 9,6%. Pri tome je doprinos rastu vrijednosti robnog izvoza došao prvenstveno od snažnijeg izvoza Prerađivačke industrije (7% godišnje) koja u strukturi ukupnog izvoza čini 88,1%. Pozitivne godišnje stope rasta izvoza prerađivačke industrije podržavao je veći izvoz iz djelatnosti Proizvodnje osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka (12,9%) koji u strukturi izvoza prerađivačke industrije čini 8%, Proizvodnje gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme s rastom od 12,4% godišnje i udjelom od 7,6% te Proizvodnje električne opreme s rastom od 10,4% i udjelom od 7,7%.

S druge strane vrijednost robnog uvoza u prva dva ovogodišnja mjeseca zabilježio je godišnji rast od 11,1%. Godišnjem rastu uvoza roba pridonio je rast unutar svih djelatnosti prema NKD-u (osim Rudarstva i vađenja te Opskrbe vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša s padom od -51,5% godišnje odnosno -12% godišnje). Pri tome je godišnji rast vrijednosti robnog uvoza prvenstveno podržan rastom uvoza Prerađivačke industrije s udjelom od 89% i ostvarenim rastom od 13,4% godišnje.

Prema ekonomskim grupacijama zemalja najznačajniji udio ostvarenog robnog izvoza (70%), ali i uvoza (82%) ostvaren je s državama Europske unije. U prva dva mjeseca ove godine u zemlje članice EU tako je izvezeno roba u vrijednosti od 1,597 mlrd. eura dok je uvezeno roba u vrijednosti od 1,134 mlrd eura što na godišnjoj razini predstavlja rast od 8,3% odnosno 14,1%. Viša vrijednost robnog uvoza od izvoza rezultiralo je deficitom robne razmjene s državama EU od 1,506 mlrd. eura (%2B13,8% godišnje). Kod robne razmjene sa zemljama Cefte zabilježen je godišnji rast robnog izvoza i robnog uvoza (21,5%, odnosno 6,5%). Kako vrijednost ostvarenog robnog izvoza premašuje vrijednost robnog uvoza u vanjskotrgovinskoj razmjeni s zemljama članicama Cefte ostvaren je suficit u iznosu od 178,7 mil eura.

Pozitivne godišnje stope rasta robnog izvoza svakako ohrabruju međutim, promatrajući pokazatelje robne razmjene Hrvatske u 2018. godini, realne godišnje stope rasta izvoza i uvoza robe upućuju na usporavanje hrvatske vanjsko-trgovinske razmjene. Nadalje, uz usporavanje rasta izvoza roba potaknutog usporavanjem inozemne potražnje, posebno u zemljama članicama EU kao najvećeg hrvatskog izvoznog tržišta (prvenstveno kod triju najvećih izvoznih tržišta: Italije, Njemačke i Slovenije koji ukupno čine 40% hrvatskog izvoza), porast uvoza robe još jednom upozorava na relativno veliku uvoznu ovisnost hrvatskog gospodarstva. Posljedično, i u nadolazećem razdoblju očekujemo negativan učinak neto-inozemne potražnje na rast BDP-a.