SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
INFLACIJA
 
U 2018. prosječna godišnja stopa inflacije 1,5%
Autor/izvor: RBA analize
Datum objave: 16.01.2019. - 12:24:50
ANALIZA - Prema posljednjim podacima DZS-a cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju mjerene indeksom potrošačkih cijena u prosincu su usporile godišnju stopu rasta na 0,8% (sa 1,3% koliko je godišnja stopa inflacije iznosila u studenom prošle godine).

U odnosu na studeni 2018. potrošačke su cijene bile niže za 0,8%.

Na godišnjoj razini, u odnosu na 2017., prosječna godišnja stopa inflacije iznosila je 1,5%.

Padu cijena na mjesečnoj razini prvenstveno su pridonijele (za -0,39%) niže cijene Prijevoza koje su u prosincu zabilježile pad za 0,3% te niže cijene Odjeće i obuće (za -0,38%) koje su uslijed sezonskih sniženja bile niže za 1,6%. Mjesečni pad cijena ublažile su više cijene Alkoholnih pića i duhana (za 0,20%) koje su zabilježile rast cijena za 4,8% zbog viših cijena duhana (%2B6%). Pri tome je višim cijenama duhana pridonijelo uvođenje trošarina na cigarete (od 03. prosinca) kojima je specifična trošarina s 310 kuna porasla na 335 kuna za tisuću komada cigareta.

Rastu potrošačkih cijena i na godišnjoj razini pridonijele su više cijene Alkoholnih pića i duhana koje u strukturi potrošačke košarice čine 4,8%, a zabilježile su rast od 4,2% na godišnjoj razini. Cijene hrane i bezalkoholnih pića koje u strukturi potrošačke košarice čine nešto manje od 28% po prvi puta od rujna 2016. zabilježile su pad na godišnjoj razini (-0,4%) i time pridonijele usporavanju rasta godišnje stope inflacije na najnižu razinu od veljače prošle godine.

Promatrano na razini cijele 2018. godine u odnosu na godinu ranije sve kategorije izuzev Odjeće i obuće (-1,3%) te Komunikacija (-0,2%) bilježe u prosjeku rast cijena. Tako su cijene Hrane i bezalkoholnih pića u prosjeku bile više za 1%, Alkoholnih pića i duhana za 2,8%, Prijevoza za 3,5%, Restorana i hotela za 3% te Stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva za 2,7%. Isključimo li tako iz ukupnog indeksa potrošačkih cijena cijene energije i hrane stopa inflacije u 2018. iznosila je 0,9%.

U odnosu na 2017. prosječna godišnja stopa rasta potrošačkih cijena blago je ubrzala s rastom (u 2017. prosječna godišnja stopa inflacije iznosila je 1,1%). Iako su u posljednjem mjesecu zabilježile pad na godišnjoj razini cijena sirove nafte na svjetskim tržištima su u 2018. u prosjeku bile na oko 30% višim razinama u odnosu na 2017. (Brent) što je imalo pozitivan doprinos na prosječnu godišnju stopu inflacije.

U ovoj godini bi primjena smanjene stope PDV-a od 13% (od siječnja 2019.) za niz proizvoda mogla dijelom neutralizirati potencijalne inflatorne pritiske. Što se tiče ponude, ona će ostati osjetljiva na cijene energije isto kao i na području eurozone. Tako i ESB- u posljednjim projekcijama, uslijed trenutnih razina cijena sirove nafte, očekuje kretanje stope inflacije ispod 2% (2019. 1,6%).