SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
TREND
 
Tržište osiguranja u BiH u deset godina poraslo za 117 miliona KM
Autor/izvor: SEEbiz / indikator.ba
Datum objave: 10.03.2019. - 09:23:24
SARAJEVO - Tržište osiguranja u Bosni i Hercegovini, mjereno zaračunatom bruto premijom, poraslo je sa 232 miliona eura u 2008. na 349 miliona eura u 2017. godini, pokazuje analiza XPRIMM-a.

Oko polovine premije otpada na osiguranje od autodgovornosti za motorna vozila. Isplata šteta kretala su se između 95 i 136 miliona eura.

Prema bruto premiji, ukupno tržište na kraju dekade poraslo je za 118 miliona eura (50,8%). Sektor životnih osgiuranja povećao se za 37 miliona eura (%2B 111,2%), dok je sektor neživotnih osiguranja imao rast od 80 miliona eura (40,5%).

Što se tiče isplate šteta, ukupno tržište je zabilježilo porast od 36 miliona eura (35,5%).
Dok se bruto zaračunata premija stalno povećavala gotovo linearno na svim glavnim linijama osiguranja, evolucija isplate šteta bila je turbulentnija. U 2014. godini (godina razornih poplava, op. priređivača) zabilježen je snažan porast usljed povećanja imovinskih zahtjeva od 19 miliona eura.

Sektor životnog osiguranja u Bosni i Hercegovini povećao je svoj udio u ukupnom tržišnom portfelju, s 14,6% u 2008. (najniži zabilježeni udio) na 21,0% u 2015. (najviši nivo), odnosno na 20,4% u 2017. godini. Životno osiguranje imalo je povećanje u desetogodišnjem periodu od 111,2%, a sliejdilo ga je osiguranje od autoodgovornosti koje je registrovalo rast od 53,5%.

U sektoru neživotnih osiguranja u desetogodišnjem periodu osiguranje imovine zastupljeno je sa 10,3-14,1%, osiguranje od požara i elementarnih nepogoda 11,1-15,6%, a osiguranje od autoodgovornosti 57,6-63,2%, dok preostalih manje od 16% čine ostale vrste neživotnih osiguranja.

Bosanskohercogavčko tržište, kako se konstatuje, u velikoj mjeri ovisilo je o liniji osiguranja od autoodgovornosti.
Može se reći da je osiguranje od automobilske odgovornosti oblikovalo cjelokupnu evoluciju bh. tržišta.

U ukupnoj bruto zaračunatoj premiji, osiguranje od automobilske odgovornosti imalo je udio od 47,7-50,3%. Međutim, udio isplate šteta u segementu autoodgovornosti bio je manji i kretao se između 37,9-47,5%, što predstavlja oko trećinu obima bruto premije.