SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
TREND
 
Sve jači intenzitet pada broja osiguranika HZMO-a
Autor/izvor: RBA analize
Datum objave: 14.11.2019. - 09:42:58
ANALIZA - Krajem listopada pri HZMO u bilo 1.566.446 prijavljenih osiguranika. Tako je i treći mjesec za redom zabilježeno smanjenje broja osiguranih osoba pri čemu je u listopad u odnosu na rujan mjesečna stopa pada ubrzala na 1,2%. 

Smanjenje osiguranika na mjesečnoj razini za 19.230 osoba posljedica je pada u mnogim djelatnostima. Međutim primjetan je izraziti doprinos pada broja osiguranika u Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane što je i očekivano obzirom na snažnu orijentaciju na djelatnosti povezane s turizmom odnosno smanjivanje potrebe za zapošljavanjem s završetkom središnjeg dijela turističke sezone.

U ovim djelatnostima mjesečno smanjenje osiguranih osoba iznosilo je 14.110 ili -11,9%. Mjesečni pad broja osiguranika HZMO zabilježen je i u djelatnostima trgovine na veliko i malo, prijevoza i skladištenja te prerađivačke industrije (za 1,1%, 1,7% te 0,1%). S druge strane u djelatnostima koje su zabilježile pozitivan mjesečni pomak stope rasta ostale su vrlo skromne (građevinarstvo 1%, informacije i komunikacije 1,2%).

U odnosu na listopad 2018. broj osiguranika viši je za 2,5%. Unatoč prisutnim sezonskim oscilacijama na tržištu rada, pozitivne godišnje stope rasta broja osiguranika kontinuirano su prisutne još od drugog tromjesečja 2015., a posljedica su oporavka ekonomske aktivnosti te posljedično jačanja potražnje za radnom snagom.

U razdoblju siječanj-listopad prosječan broj osiguranika iznosio je 1,559 mil. što je 2,3% ili 35.434 više u usporedbi s istim razdobljem 2018. Najveći doprinos rastu prosječnog broja osiguranika u prvih deset mjeseci došao je iz djelatnosti Građevinarstva čiji je udio ukupnom broju osiguranih osoba iznosi 7,2%. Uz prosječni godišnji rast od 7,5% u razdoblju siječanj – listopad, razmjerno visoki doprinos ukupnom porastu od 22% u skladu je s prisutnim pozitivnim trendovima u građevinarstvu.

Rast broja osiguranika na godišnjoj razini nastavit će se i narednih mjeseci pa bi prema ovom pokazatelju porast zaposlenosti mogao iznositi oko 2%.

Najviše zaposlenih odnosno osiguranika i dalje je u Prerađivačkoj industriji (njih 16% ili 246.512), ali nakon usporavanja u 2018. godišnji broj osiguranika od siječnja 2019. bilježi smanjenje broja osiguranika na godišnjoj razini. Štoviše, uspoređujući s početkom godine primjetno je i blago ubrzanje nepovoljnog trenda, te je u listopadu pad broja osiguranika u prerađivačkoj industriji iznosio 0,8% godišnje. Posljedično, u djelatnostima prerađivačke industrije u prvih deset mjeseci u usporedbi s istim razdobljem lani prosječno je osigurano 0,5% manje osoba.

Navedeno je vrlo vjerojatno posljedica pada obujma proizvodnje u prerađivačkoj industriji u 2018. te njegovog skromnog rasta u 2019.