SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
ZAHTJEVI
 
Slučaj Energopetrol: Od konzorcija INA-MOL zatražit će se povlačenje tužbe
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 24.12.2015. - 08:36:41
SARAJEVO - Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je informaciju radne grupe za analizu spornih pitanja meduvlasničkih odnosa i otvorenih pitanja u vezi sa izvršenjem ugovornih obaveza ugovornih strana iz Ugovora o dokapitalizaciji Energopetrola d.d. Sarajevo i donijela više zaključaka, saopćeno je iz Vlade FBiH.

Radna grupa je zadužena da pregovaračkom timu Konzorcija INA/MOL predoči nalaze iz ovog izvještaja i zatraži povlačenje tužbe pred Arbitražnm sudom. Ukoliko ne dođe do povlačenja ove tužbe, Vlada Federacije BiH je saglasna sa otpočinjanjem arbitražnog postupka sa konzorcijem INA/MOL i s tim u vezi ova radna grupa je zadužena da advokatskoj kući Wenger&Vielli dostavi svu dodatnu dokumentaciju koju je prikupila za pripremu adekvatne odbrane i otpočinjanje arbitražnog postupka.

Federalno pravobranilaštvo je zaduženo da Kantonalnom sudu u Sarajevu pred kojim se vodi krivični postupak po pitanju dokapitalizacije Energopetrola d.d. Sarajevo, postavi imovinsko- pravni zahtjev i dostavi svu potrebnu dokumentaciju u cilju zaštite interesa Federacije BiH.

Zaduženo je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da obavi sve potrebne radnje u cilju angažovanja neovisne inostrane revizorske kuće koja će izvršiti ciljanu analizu vezano za utrošak sredstava koje je Energopetrol d.d. Sarajevo primio od Konzorcija INA/MOL, ocjenu tržišnih uslova pozajmljivanja i uticaj cijele transakcije na poslovanje Energopetrola d.d. Sarajevo, poslovanje sa povezanim licima, obzirom na visinu avansa i prihoda koje Konzorcij INA/MOL ostvaruje od Energopetrola d.d. Sarajevo (zaštita manjinskih dioničara) i uradi procjenu uticaja poslovanja sa povezanim licima na ukupni učinak Energopetrola.

Ovo ministarstvo je zaduženo da poduzme sve pravne radnje protiv osoba koje su odgovorne za propuštanje ulaganja svih pravnih lijekova za zaštitu imovine Federacije BiH, a u vezi sa ispunjenjem Ugovora o dokapitalizaciji Energopetrola d.d. Sarajevo i štete koja je nanesena Federaciji BiH, navodi se u saopćenju.