SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
REKORDI
 
Rekordna polugodišnja dobit Hrvatske poštanske banke
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 24.07.2019. - 11:12:35
ZAGREB - Hrvatska poštanska banka završila prvu polovicu 2019. godine sa rekordnom polugodišnjom neto dobiti od osnivanja u iznosu od 123,5 milijuna kuna, i to u uvjetima tržišnih viškova likvidnosti i u okruženju padajućih kamatnih marži. 

Dugoročna usporedba polugodišnje neto dobiti Operativna dobit viša je za 19,8% ili 27,3 milijuna u odnosu na isto razdoblje prošle godine, što je rezultat fokusa Banke na ostvarenju strateških smjernica i pokrenutih projekata u vidu povećanja efikasnosti i operativne izvrsnosti. Porast neto kamatnog prihoda za 4,3% refleksija je povećanog broja plasmana i posljedičnog rasta bruto kredita, a s druge strane i smanjenja kamatnog troška zbog nastavka optimizacije strukture pasive odnosno prelijevanja iz oročenja na a vista račune. Neto prihod od provizija i naknada porastao je za 4,8%, i to kod sva tri poslovna sektora što je rezultat anorganskog i organskog prirasta klijentske baze, ali i aktivnosti klijentske baze.

Ostali nekamatni prihodi sastoje se od prihoda od trgovanja devizama i vrijednosnim papirima, primljenih dividendi, te ostalih prihoda. Ovi prihodi su viši za 102,5% u odnosu na isto razdoblje 2018. uglavnom zbog porasta dobitaka od trgovanja vrijednosnim papirima radi rasta cijena vrijednosnica u portfelju Banke, te prihoda od dividendi. Operativni troškovi su u porastu (5,4%) što je posljedica pripajanja Jadranske banke d.d. i posljedičnog rasta opsega poslova HPB d.d., što uključuje veći broj zaposlenika i ulaganja u nove poslovne jedinice u Šibensko-kninskoj županiji. Isto tako, rast troškova je neizbježan i zbog pokrenutih strateških projekata kojima smo fokusirani na optimizaciju procesa, a kojima ciljamo ostvariti troškovne uštede u narednim razdobljima.

Međutim, usprkos ovom rastu, radimo na kontinuiranom umanjenju pritisaka troškova na operativnu dobit, pa je C/I pokazatelj unaprijeđen za 3 postotna poena u usporedbi s 2018. godinom. Troškovi rezerviranja za nove i zdrave plasmane u međurazdoblju su viši zbog kontinuiranog povećanja bruto plasmana klijentima, što je u skladu sa zahtjevima MSFI-a 9. S druge strane, naglasak na efikasno upravljanje naplatom i kreditnim rizikom dovodi do znatno nižih rezervacija po djelomično nadoknadivim plasmanima, i to za približno 25 milijuna kuna.

Pokrivenost loših plasmana i dalje održavaju na razinama iznad prosjeka sektora (30.06.2019. = 67,75 posto). Imovina banke na dan 30. lipnja 2019. godine iznosi 23,2 milijarde kuna (9,2%), uz prelijevanje viškova likvidnosti u ostale kamatonosne oblike imovine kojima postižemo veću profitabilnost. Ukupni bruto krediti su rasli %2B10,0% u odnosu na kraj 2018. godine, gdje smo posebno ponosni na rast u naša dva strateška segmenta - stanovništvo i malo i srednje poduzetništvo.

Ukupni porast kredita stanovništvu iznosi 11,6%, tj. približno 700 milijuna kuna u odnosu na kraj 2018. godine, pri čemu su stambeni kredit rasli za 13,6%. U posljednjih godinu dana Banka je ojačala bazu svojih retail klijenata za više od 30 tisuća klijenata, uključujući i klijente koje smo akvizirali integracijom Jadranske banke d.d.