SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
PRESUDA
 
Privredni sud presudio u korist Hipotekarne banke, Castellana najavila žalbu
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 13.12.2018. - 13:12:10
PODGORICA - Privredni sud Crne Gore je u sporu između firme Castellana i Hipotekarne banke presudio u korist banke. Castellana je tužila Hipotekarnu banku zbog kako su tvrdili neosnovane naplate obrade kredita u iznosu od 6700 eura. Iz Castellane su najavaili da će se žaliti Apelacionom sudu.

Sudija Privrednog suda Faruk Mušović je odbio zahtjev Castellane kao neosnovan.

"Odbija se tužbeni zahtjev tužioca kojim je tražio da se obaveže tuženi da tužiocu izvrši povraćaj novčanog iznosa od 6.700 eura sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana 16.09.2015. godine, pa do konačne isplate, kao neosnovan", navodi se u presudi Privrednog suda.

Ovom presudom Castellana se obavezuje da Hpotekarnoj banci na ime sudskih troškova isplati 605 eura.

S druge strane advokat Castellane Miloš Vukčević je ocijenio da je ova presuda nezakonita, i najavio je da će se u zakonskom roku žaliti Apelacionom sudu.

"Neshvatljivo je da je sudija odbio predlog da se Hipotekarna banka izjasni na pitanje koji su to troškovi koje je Banka imala prilikom obrade kreditnog zahtjeva, a još više to što je odbio predlog da se izvrši dopuna vještačenja u cilju utvrđivanja koji su to troškovi koje je Banka imala prilikom obrade kreditnog zahtjeva, a pri tome je u svojoj presudi zaključio da je tužilac Castellana bio upoznat sa troškovima koje je Banka imala na ime obrade kreditnog zahtjeva", rekao je CdM-u Vukčević.

Prema njegovim riječima postavlja se logično pitanje kako je tužilac Castellana mogao da bude upoznat sa troškovima obrade njegovog kreditnog zahtjeva kada nije utvrđeno koji su to troškovi koje je Banka imala.

"Važno je istaći da sudija uopšte nije uzeo u obzir brojnu sudsku prasku – pravosnažne presude iz Srbije koje mu je punomoćnik Castellane dostavio, a po kojoj su sudovi u Srbiji utvrđivali ništavost ovakvih odredbu Ugovora o kreditu kojim su Banke nezakonito naplaćivale naknadu za obradu kreditnog zahtjeva. Takođe, u svojo presudi se poziva na Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga koji se na predmetni slučaj ne primjenjuje jer se navedeni zakon primjenjuje na fizička lica – potrošače, a Castellana je pravno lice", zaključio je u izjavi za CdM Vukčević.