SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
 
TRŽIŠTE RADA
 
Pozitivni trendovi na crnogorskom tržištu rada
Autor/izvor: SEEbiz / CdM
Datum objave: 11.10.2018. - 12:12:39
PODGORICA - Na tržištu rada Crne Gore posljednju godinu bilježe se pozitivni trendovi, koji se reflektuju kroz smanjenje broja nezaposlenih lica, odnosno smanjenje stope registrovane nezaposlenosti.

Na evidenciji nezaposlenih nalaze se 39.893 lica, što je 18,85% ili 9.267 osoba manje u odnosu na isti dan 2017. godine (49.149). Stopa registrovane nezaposlenosti je 17,19%, dok je na isti dan prethodne godine iznosila 21,18%.

Uz registrovanu, opada i anketna nezaposlenost, što pokazuju podaci iz Ankete o radnoj snazi, koju realizuje MONSTAT po međunarodno priznatoj uporedivoj metodologiji. Prema posljednjim pokazateljima MONSTAT-a, za II kvartal 2018. stopa nezaposlenosti iznosi 14,4% što predstavlja smanjenje u odnosu na II kvatral 2017. kada je stopa bila 15,1%.
Kao što je uobičajeno, u ovom periodu godine očekuje se rast nezaposlenosti iz tri osnovna razloga: povratak sezonaca na evidenciju, prijava visokoškolaca, zbog programa stručnog osposobljavanja i dolazak lica sa utvrđenim procentom invaliditeta.

Zavod usklađuje evidenciju nezaposlenih sa novim zakonskim rješenjima. Izmjena Zakona o zdravstvenom osiguranju, iz aprila 2017. predviđa da svi gradjani Crne Gore, koji nijesu u radnom odnosu, ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu kod Fonda zdravstva, što nije uslovljeno statusom nezaposlenosti.

"Primjena tih zakonskih rješenja intenzivirala je aktivnosti Zavoda na planu objektivizacije evidencija. To je doprinijelo da se na njima nalaze samo lica koja se realno mogu smatrati nezaposlenim, u skladu sa Zakonom o zapošljavanju. Takođe, lica koja su se nalazila na evidenciji, a nijesu tražila posao, ne gube pravo na zdravstveno osiguranje, već ga ostvaruju direktno kod Fonda zdravstva i na evidenciji Zavoda", kaže pomoćnik direktora ZZZ mr Goran Bubanja.

Sređivanje evidencije je proces, koji će potrajati. Krajnji cilj, kako dodaje Bubanja, je da na njoj ostanu lica koja zaista traže posao i koriste servis Zavoda za brži i lakši ulazak na tržište rada.

"Nije riječ ni o kakvom brisanju ljudi iz baze podataka, već se radi o prestanku vođenja evidencije o licima koja, po Zakonu, ne treba da se nalaze kod Zavoda. Svaki prestanak vođenja evidencije nezaposlenog, u skladu sa Zakonom, traje najduže šest mjeseci, nakon čega se može na nju ponovo vratiti", poručuje Bubanja.

Nezaposleno lice, saglasno Zakonu o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti, pored prava ima i obaveze i njihovo neispunjavanje je razlog prestanka vođenja u evidenciji. Radi informisanja o mogućnostima i uslovima zaposlenja i posredovanja pri zapošljavanju, nezaposleni je obavezan da se lično javlja na svaki poziv Zavoda, a najmanje jednom u dva mjeseca, odnosno korisnik novčane naknade jednom mjesečno.

Shodno istom Zakonu, evidencija o licu koje traži zaposlenje prestaje da se vodi (član 64) ukoliko: odbije uključivanje u program aktivne politike zapošljavanja, odbije odgovarajuće zaposlenje, ne prijavi se u evidenciju područnoj jedinici Zavoda u propisanom roku, aktivno ne traži posao, nije na raspolaganju za zaposlenje, radi suprotno propisima o radu (rad na crno)...

Nezaposleno lice je dužno da ispunjava obaveze koje ima po zakonu, opštem aktu Zavoda i individualnom planu zapošljavanja, obavezujućem dokumentu, kako za Zavod, tako i za nezaposleno lice.

"U individualnom planu nezaposleno lice može se izjasniti da bi prihvatilo posredovanje pri zapošljavanju i u zanimanju nižeg nivoa obrazovanja. Na osnovu tako definisanog dogovora, ukoliko se nezaposlenom ponudi posao a on ga odbije, stiču se zakonski uslovi za prestanak vođenja evidencije. Recimo, niko ne predlaže inženjeru mašinstva da prihvati posao automehaničara ukoliko sam ne iskaže interesovanje za to zanimanje", objašnjava Goran Bubanja.

Kroz program Stručnog osposobljavanja visokoškolaca, uključena lica stiču prvo radno iskustvo, u nivou obrazovanja. Za vrijeme trajanja programa visokoškolci nijesu na raspolaganju Zavodu, već su angažovani kod poslodavca i ne mogu se smatrati nezaposlenim licima. Takođe, na evidenciji ne mogu se nalaziti redovni učenici, niti studenti osnovnih studija, jer su u procesu školovanja.