SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
ZARADE
 
Plaće će nastaviti trend rasta
Autor/izvor: RBA analize
Datum objave: 28.12.2018. - 09:55:46
ANALIZA - Prema posljednjim podacima DZS-a u listopadu su prosječne neto i bruto plaće uz mjesečni rast zabilježile ubrzanje stope rasta na godišnjoj razini. Pri tome je godišnji rast ostvaren u nominalnom i u realnom izrazu te su ostvarene stope rasta najviše u posljednja tri mjeseca.

Prosječna neto plaća u listopadu je iznosila 6.281 kunu, što na mjesečnoj razini predstavlja rast za 86 kuna ili 1,4%. U odnosu na isti mjesec prošle godine neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama nominalno je viša za 267 kuna ili 4,4%. Uzmemo li u obzir prosječnu godišnju stopu inflacije u listopadu (1,6%) realan rast prosječne neto plaće bio je nešto niži u odnosu na nominalni (2,8%).

Prosječna bruto plaća u listopadu iznosila je 8.495 kuna što je u odnosu na mjesec ranije više za nominalnih 1,6% ili 134 kune. Promatrano u odnosu na listopad 2017. prosječna bruto plaća ostvarila je nominalni rast od 5,1% ili 414 kuna (realno 3,4%). Kumulativno, u razdoblju od siječnja do listopada u odnosu na isto razdoblje 2017. prosječne neto plaće zabilježile su nominalan i realan rast (4,5% odnosno 2,9%) dok su prosječne bruto plaće bile više za nominalnih 5,2% odnosno realnih 3,5%.

Godišnji rast prosječnih neto i bruto plaća podržale su više plaće u svim djelatnostima, promatrano prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti. Tako je u djelatnostima Prerađivačke industrije i Trgovine na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala, koji predstavljaju oko 33% ukupno zaposlenih, ostvaren je nominalan godišnji rast bruto plaća od 6,9% odnosno 6,4% (neto 5,9% odnosno 5,6%).

Rast prosječnih realnih plaća podržavaju povoljnija kretanja na tržištu rada (rast broja zaposlenih uz smanjivanje broja nezaposlenih) ali i skromna stopa inflacije. Isto tako pritiske na više plaće stvaraju nedostatci potrebnih kvalificiranih radnika u znatnom broju djelatnosti.

Pozitivan doprinos rastu plaća i u posljednja dva ovogodišnja mjeseca može doći i od izmjena u poreznom sustavu odnosno povećanjem neoporezivog iznosa za prigodne nagrade (s 2.500 na 7.500 kuna). Od siječnja 2019. dodatan poticaj povećanju plaća može doći od izmjena u poreznom sustavu odnosno proširenjem poreznog razreda s poreznom osnovicom od 24% s 17.500 kn na 30.000kn (plaće iznad 30.000 kuna oporezivati će se po stopi od 36%).