SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
ODLUKE
 
Odbor direktora Luke Bar ograničava ovlašćenja Franoviću
Autor/izvor: SEEbiz / Vijesti
Datum objave: 24.06.2018. - 13:37:58
BAR - Odbor direktora Luke Bar donio je na posljednjoj sjednici izmjene i dopune Statuta tog preduzeća kojim će se, ukoliko budu usvojene na skupštini akcionara 29. juna, znatno ograničiti ovlašćenja menadžmenta i izvršnog direktora Zarije Franovića.

Odbor direktora predložio je akcionarima barskog preduzeća, u većinskom državnom vlasništvu, da se bordu naročito povećaju ovlašćenja kada je u pitanju odobravanje ugovora ili pravnih poslova čija je vrijednost veća od 100 hiljada eura, kao i donošenje investicionih odluka u vrijednosti većoj od 100 hiljada eura, saglasno Planu investicionog ulaganja i održavanja.

Bord uz saglasnost akcionara želi ubuduće da odlučuje o kreditnim zaduženjima društva, odobravanju depozita, uzimanju i davanju zajmova, kao i zaključenju poravnanja u vrijednosti većoj od 50.000 eura. To znači da će Franoviću i njegovom finansijskom direktoru, bez saglasnosti Odbora direktora, biti „vezane ruke“ za sve važne poslove veće od 100.000 eura, poravnanja veća od 50.000 eura, kao i za sva zaduženja ili odobravanje zajmova kompanije.

Prema ovlašćenjima, Odbor direktora bez saglasnosti skupštine akcionara Luke Bar može donositi odluke o poslovima do 20 odsto vrijednosti društva, odnosno, do iznosa od oko 10 miliona eura.

Bordom Luke predsjedava profesor Anđelko Lojpur, a članovi su Borislav Lalević (zamjenik predsjednika), Branislav Branković, Sead Delalić i predstavnik manjinskih akcionara barske kompanije Aleksandar Jovović.

Izvršni direktor Franović juče nije želio da komentariše zašto mu se predloženom izmjenom Statuta ograničava raspolaganje novcem do iznosa od 100.000 eura, već je novinare “Vijesti” uputio na Odbor direktora.

Odbor direktora Luke Bar kritikovao je u godišnjem izvještaju menadžment preduzeća kojim rukovodi Franović da ne poštuje i ne sprovodi sve odluke Borda, krši Statut i Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta.

U godišnjem izvještaju o radu Borda se navodi da bi konačan učinak Odbora direktora, odnosno uspješnost poslovanja Luke Bar bila na većem nivou da je izvršni menadžment realizovao bar jedan dio odluka koje je usvojio Odbor, a koje su bile od suštinske važnosti za kvalitetno funkcionisanje Luke (organizacija, zapošljavanje, aktiviranje Slobodne zone i sl), u prilog čemu govore negativni rezultati poslovanja u prvom kvartalu ove godine.

Luka Bar je u prvom kvartalu imala minus od oko 78 hiljada eura, a u 2017. godini je imala profit od 539,3 hiljade eura ili skoro dvaput manje u odnosu na 2016. kada je bio oko 1,02 miliona.

Poslije detaljnog pregleda materijala, menadžment je utvrdio i naveo u izvještaju o svom radu da svega 29 zaključaka borda nijesu realizovali, što, kako su naveli, “govori da je realizovano ili je u toku realizacija 299 zaključaka ili 91,16 odsto”.

Privatizacija Luke Bar propala je u prvom kvartalu prošle godine, a od druge polovine 2017. radnici barske kompanije, iz tri zavisna društva, polako se vraćaju u matičnu firmu.Bord je od juna 2017. do kraja marta 2018. donio 64 odluke i 304 zaključka od kojih izvršni menadžment prema tabelarnom prikazu nije realizovao ukupno 43.
Odbor će odlučivati i o vanrednim revizijama

Odbor direktora je predloženim izmjenama Statuta Luke Bar proširio ovlašćenja da daje saglasnost na elaborat o rezultatima obavljenog popisa imovine i obaveza društva, inicijativu za vanredne revizije poslovanja, odobrava ugovore o kupovini imovine osnivača ili većinskog akcionara, koji nijesu u nadležnosti skupštine, kao i da imenuje komisije i radna tijela za izvršenje određenih poslova.