SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
SOLIDNO
 
Neto dobit Ine smanjena 3,7%, prihodi od prodaje skočili 20%
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 21.02.2019. - 18:19:00
Zadnja izmjena: 21.02.2019. - 18:21:03
ZAGREB - Neto dobit Ine u 2018. godini iznosila je 1,18 milijardi kuna što je 3,7 posto manje nego 2017., pokazuju podaci iz Inina konsolidiranog financijskog izvještaja objavljenog u četvrtak.

Ukupni prihodi od prodaje u 2018. su iznosili 22.349 milijuna kuna i bili su 20% iznad razine 2017., prvenstveno zbog viših količina sirove nafte i cijena proizvoda te povećanja ukupne prodaje na domaćem i tržištu Bosne i Hercegovine.  Troškovi sirovina, materijala i energije su viši za 33% u odnosu na 2017. i iznosili su 12.033 milijuna kuna, što je proizašlo iz viših cijena nafte i više razine prerade.

Nabavna vrijednost prodane robe u 2018. je povećana za 23% u odnosu na 2017. i iznosila je 3.605 milijuna kuna kao rezultat drugačije strukture prodaje.

U okviru ostalih operativnih troškova ostvarenih u 2018.:

- Ostali materijalni troškovi viši su za 17% i iznose 2.188 milijuna kuna, uglavnom kao rezultat viših cijena nafte i povećanog angažmana Crosca u inozemstvu.

- Nematerijalni troškovi su iznosili 569 milijuna kuna i porasli su 22% u odnosu na 2017. uglavnom kao rezultat troškova povezanih na zaštitu okoliša.

- Amortizacija i umanjenje vrijednosti (neto) u iznosu od 1.802 milijuna kuna bili su 8% niži u odnosu na 2017.

- Ispravci vrijednosti i rezerviranja imali su pozitivan učinak od 152 milijuna kuna uglavnom zbog naplate prethodno vrijednosnoo usklađenih EGPC potraživanja.

Troškovi osoblja u iznosu od 1.927 milijuna kuna viši su za 7% u odnosu na 2017.

Troškovi poreza na dobit u 2018. iznosili su 343 milijuna kuna u odnosu na 342 milijuna kuna troškova poreza u 2017. Trošak poreza i odgođeni porez za vrijeme prijelaznog razdoblja obračunava se na temelju stvarnih rezultata i stope poreza na dobit od 18% za razdoblje završeno na dan 31. prosinca 2017. i dan 31. prosinca 2018. godine.

Neto rezultat iz financijskih aktivnosti je negativan u 2018., dok je prošle godine ostvaren pozitivan rezultat, uglavnom zbog:

- Neto gubitak od tečajnih razlika u 2018. iznosio je 38 milijuna kuna, dok je prošle godine zabilježena dobit od 223 milijuna kuna.

- Plaćene kamate su iznosile 68 milijuna kuna i primljene kamate 3 milijuna kuna u 2018., dok su u 2017. ostvarene plaćene kamate od 57 milijuna kuna i 4 milijuna kuna primljenih kamata.

- Ostali financijski troškovi su iznosili 64 milijuna kuna i viši su u odnosu na ostale financijske troškove u iznosu od 40 milijun kuna u 2017.

Nakon 2017., koja je bila rekordna za Ininu dividendu u posljednjih nekoliko godina, INA Grupa je u 2018. godini ponovno ostvarila vrlo snažan rezultat. INA je iskoristila tržišne uvjete te povećala prodaju i EBITDA, dok su prihodi porasli za dodatnih 20% u odnosu na snažan rezultat 2017. godine, na razinu od preko 22 milijarde kuna.

Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, kao glavni generator novca tvrtke, imali su koristi od povećane cijene Brenta, kao i projekata rasta. EBITDA djelatnosti premašila je 3 milijarde kuna, što je 22% više nego u 2017. godini. Inina kupnja udjela ENI-ja u podmorskim plinskim poljima na sjevernom Jadranu predstavlja najveće preuzimanje posljednjih godina, pokazujući fokus na ulaganja u kojima se može postići povrat. Ipak, razdoblje povoljnog vanjskog okruženja za Istraživanje i proizvodnju nafte i plina ne bi trebalo uzimati zdravo za gotovo te je potrebno osigurati dugoročnu održivost svih djelatnosti. Prirodni pad proizvodnje ostaje izazov zbog zrelosti Ininih resursa proizvodnje nafte i plina, međutim u tijeku su brojni projekti usmjereni na rješavanje tog pitanja.Rafinerije i marketing i dalje su opterećene novčanim gubicima rafinerijskog poslovanja. 

Ipak, povećanje kapitalnih ulaganja pokazuje Ininu opredijeljenost održavanju vertikalno integriranog poslovnog modela. Kapitalna ulaganja INA Grupe porasla su za 30%, od čega se većina odnosi na rafinerijsko poslovanje: uglavnom na projekt Spliter propan-propilen u Rijeci, kao i na druge rafinerijske razvojne projekte. Maloprodaja ostaje usmjerena na širenje portfelja roba i usluga koje se nude kupcima, zajedno s regionalnom ekspanzijom. Povećanje mreže u Crnoj Gori u 2018. godini dokaz je budućeg fokusa Ine na regionalna tržišta, dok konstantan rast marže negoriva pokazuje održivost ulaganja u navedeni segment. U 2019. godini očekuju se daljnje investicije zajedno sa sveobuhvatnom provedbom programa INA R&M Novi smjer 2023, čiji je cilj osigurati dugoročnu budućnost održivog i profitabilnog poslovanja.

Negativan utjecaj više cijene Brenta (porast od 54 USD/bbl na 71 USD/bbl) te nižih marži na benzin (-15 USD/t) i lož ulja (-34 USD/t) djelomično je ublažen višim maržama na dizelu (17 USD/t).  Povećanje ukupnog volumena prodaje kao rezultat porasta prodaje na domaćem (%2B25 kt) i BiH tržištu (85 kt) podržano je stabilnim prodajnim maržama, zajedno s povećanom prodajom mlaznog goriva čija je rastuća potražnja zadovoljena povećanom proizvodnjom uz istodobno smanjenje potrebe za uvozom.  Uveden je novi način rada rafinerija, što je rezultiralo višom razinom prerade (97 kt) podržavajući povećanu prodaju, uz nastavak korištenja proširene košarice sirove nafte. 

Ukupne maloprodajne količine u iznosu od 1.082 kt su blago porasle (2%), uz značajan doprinos mreže u Bosni i Hercegovini (7 kt) te širenja mreže u Crnoj Gori s jedne na pet maloprodajnih mjesta (4 kt). Povećanje marže negoriva za 11% što je ujedno pridonijelo porastu ukupne marže od 55%-om u usporedbi s prošlogodišnjim razdobljem kao rezultat kontinuiranog širenja u tom sektoru i razvoja novih usluga.