SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
SEDMIČNI PREGLED MNSE
 
Montenegroberza: Akcije Budvanske rivijere dominirale prometom
Autor/izvor: Asmir Pepić, brokersko odjeljenje HAAB
Datum objave: 22.01.2012. - 12:23:08
PODGORICA - Ukupan promet ove sedmice na Montenegroberzi iznosio je 267.302 eura, i to na kontinuiranom tržištu  101.019 eura, a na aukcijskom tržištu 166.283 eura i ukupno je realizovano 116 transakcija.

Promet akcijama investicionih fondova je iznosio 10.430 eura, a obveznicama 7.456 eura. Berzanski indeksi su zabilježili različit smjer kretanja na sedmičnom nivou. MONEX20 je zabilježio  pad od 0,88% i završio sedmicu na 8.662 poena , dok je MONEXPIF zabilježio rast od 3,53% i završio na 4.214 poena.

Najveći promet ove sedmice su ostvarile akcije Budvanske rivijere (BUDR), koje su na aukcijskom tržištu, u iznosu od 158.221 eura, što predstavlja 59% sedmičnog trgovanja, uz pad cijene od 8,33%, na 2,75 eura. Promet akcijama Telekoma Crne Gore (TECG) koje su na A listi, ove sedmice iznosio je 34.336 eura, uz rast od 1,03% sa cijenom 2,7353 eura. Akcijama Inis Marko Radović (INMR) koje su na B listi, trgovalo se u iznosu od 14.269 eura, uz rast od 5,38%, sa zadnjom trgovanom cijenom od 0,56 eura po akciji. Sa akcijama Lutrije Crne Gore (LUCG) koje su na slobodnom tržištu, trgovalo se u iznosu od 12.198 eura, uz rast od 11,09% i cijenom od 1,9998 euro po akciji.

Ostalim akcijama se slabije trgovalo, tako da je promet akcijama Plantaža (PLAP) iznosio 2.439 eura, Luke Bar (LUBA) 2.294 eura i Crnogorskog elektroprenosnog sistema (PREN) 2.016 eura. Promet na A listi je iznosio 36.778 eura, B listi 19.952 eura, slobodnom tržištu 26.403 eura i podsegmentu slobodnog tržišta (aukcija) 166.283 eura.

Među fondovima, najviše se trgovalo akcijama Monete (MONF) sa prometom od 4.350 eura, uz sedmični rast od 28,57%, na 0,0522 eura i akcijama Atlasmonta (ATMO) sa prometom od 3.807 eura uz rast od 12,34%, na 0,0601 eura. Promet akcijama fonda Trend (TREN) iznosio je 1.202 eura, fonda Hlt (HLTA) 1.071 euro, dok se akcijama Eurofonda (EURF) i Miga (MIGF) nije trgovalo.

Što se tiče obveznica, ove sedmice su se izdvojile obveznice Fonda za restituciju (FO02) sa prometom od 6.088 eura i cijenom od 0,1093 eura. Promet realizovan obveznicama stare devizne štednje banaka van Crne Gore koje dospijevaju 2013. godine (DO13) iznosio je 843 eura a obveznicama stare devizne štednje domaćih banaka koje dospijevaju 2015. godine (OB15) 524 eura, dok se ostalim obveznicama nije trgovalo.