SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
OBAVEZE
 
Montenegro Airlines ima potencijalne obaveze od 22,5 miliona eura
Autor/izvor: SEEbiz / RTCG
Datum objave: 28.08.2019. - 09:24:55
PODGORICA - Nezavisna revizorska kuća MV konsalt dala je mišljenje sa rezervom na finansijski izvještaj Montenegro Airlinesa za prošlu godinu, kada su iskazali gubitak od 1,97 miliona eura. Naveli su da MA ima potencijalne obaveze od 22,5 miliona eura.

"Tokom revizije na uvid smo dobili IOS SMATSA Beograd u kojem je iskazano potraživanje od MA od 7,78 miliona eura, a obaveze za primljeni avans nijesu prikazane. Za 1,75 miliona eura su precijenjeni avansi, a potcijenjeni troškovi kamata za isti iznos kao i neto gubitak", objasnili su nezavisni revizori.

Podsjeća se da je SMATSA rješenjem o izvršenju iz februara 2017. naplatila dio svojih potraživanja u iznosu 2,3 miliona eura. - Dio potraživanja predstavlja kamatu u iznosu 1,75 miliona. MA je taj iznos prikazao kao date avanse na osnovu dopisa kojeg je dobilo od Ministarstva saobraćaja, a vezano za mogućnost otpisa dijela duga - naplaćene kamate po osnovu sprovedenog izvršenja u 2017. a na osnovu spremnosti Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije da se potraživanje SMATSE Beograd riješi. Na uvid smo dobili IOS SMATSA Beograd u kojem je iskazano potraživanje od 7,78 miliona eura, a obaveze za primljeni avans nijesu prikazane. Za 1,75 miliona eura su precijenjeni dati avansi, potcijenji troškovi kamata - finansijski rashodi za isti iznos kao i neto rezultat - gubitak- ističe se u izvještaju.

Revizija je ustanovila da MA nije obezbijedio rezervisanja u skladu sa MRS 19 što se odnosi na naknade i primanja zaposlenima, na ime otpremnina, jubilarnih nagrada. - Nije nam bila raspoloživa aktuarska procjena za računovodstveni prikaz rezervisanja po tom osnovu i zbog toga nije moguće kvantifikovati efekte te procjene na finansijske iskaze Montenegroerlajnza za 2018 - navodi revizija.

Treći osnov sa mišljenje sa rezervom je što ova avio-kompanija nije obračunala odloženi porez u skladu sa MRS 12. Revizori su skrenuli pažnju da MA ima veći gubitak nego kapital.

- MA iz redovnih sredstava - aktive ne može izmiriti gubitak kao ni prispjele obaveze. Sposobnost da nastavi poslovanje prije svega zavisi od mogućnosti restrukturiranja njegovih obaveza i uspostavljanjem zadovoljavajućeg stepena likvidnosti. Nedostatak obrtnog kapitala može, s jedne strane, prouzrokovati smanjeni obim poslovanja, a s druge povećati rizik nesolventnosti - ocijenili su revizori.

Mogućnosti poboljšanja finansijskog položaja MA su, kako navode, ograničene i gotovo u cjelini zavise od podrške Vlade i njenih planova za restrukturiranje ove kompanije.

"Ugovorom o zalozi Montenegro aviation leasing limited - Kajmanska ostrva i The Law Debenture Trust Corporation je uspostavljeno založno pravo na avionu embraer ERI 190-200 LR reg. oznake 40-AOC a radi obezbjeđenja kreditnih obaveza", konstatuje se u izvještaju.

Takođe se navodi da je MA tokom 2018. bilo u blokadi tri dana. Ova avio-kompanija vodi određene sudske sporove iz kojih, kako procjenjuje revizija, mogu nastati naknadne obaveze. MA, međutim, nije obezbijedio rezervisanja po tom osnovu jer ne očekuju negativne ishode sporova, osim za tužbe zaposlenih za koje je rezervisanje izvršeno.

"Do momenta okončanja sporova nijesmo u mogućnosti da utvrdimo eventualne posljedice na ukupan položaj MA odnosno korekcije na bilans uspjeha preko prihoda i troškova", objasnila je revizija.