SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
GUBITAK
 
Lutrija Crne Gore 2017. u gubitku skoro pola miliona eura
Autor/izvor: SEEbiz / CdM
Datum objave: 23.06.2018. - 22:12:26
PODGORICA - Krajnji rezultat godišnjeg finansijskog poslovanja Lutrije Crne Gore u 2017. godini je negativan i u gubitku od 475.471,00 eura.

"Analizirajući prethodnu poslovnu godinu, Skupština akcionara konstatovala je da se u prethodnom periodu Društvo suočilo sa mnogobrojnim preprekama i izazovima u poslovanju, a ogledaju se u biznis barijerama, nelojalnoj konkurenciji, kontinuiranoj neprimjerenoj hajci dijela civilnog i medijskog sektora i nesavjesnog i nezakonitog postupanja, prevashodno nosilaca javnoupravnih ovlašćenja Ministarstva finansija i uprava koje se nalaze u njegovom sastavu", saopšteno je iz Lutrije Crne Gore.

Kako napominju, nastavak dugogodišnje, javne i već etablirane hajke na njih od strane pojedinih tzv. nezavisnih medija i dijela civilnog sektora, u čemu najviše prednjače i ističu se Daily press, Dan i NVO Mans kroz njihove proizvode: Monitor, ND Vijesti, TV Vijesti itd..., rezultiralo je konstantnim pritiskom na institucije sistema, "iz samo njima poznatih ciljeva i razloga, koji su u suprotnosti sa ciljevima i svrhom u kojima bi trebalo da služe i djeluju."

Nadalje je konstatovano da je neodgovornim i nesavjesnim radom pojedinih imalaca javnih ovlašćenja iz institucija sistema, Društvo dovedeno u nemogućnost ostvarivanja ustavom garantovanih i zakonom propisanih prava, konkretno, prava obavljanja djelatnosti – priređivanja igara na sreću, na način što je veksatornim procedurama i "proizvodnjom" veksatornih pravnih akata od strane nosilaca javnoupravnih ovlašćenja u oblasti igara na sreću, onemogućila i onemogućava pravo na obavljanje pojedinih sistema iz čl.3. Zakona o igrama na sreću koji je definisao podjelu pojedinih propisanih sistema u djelatnosti igara na sreću, čime se ovom akcionarskom društvu onemogućava Ustavom garantovano pravo na preduzetništvo i obavljanje djelatnosti igara na sreću za koje je i registrovano.

Takođe, kako navode, izmišljenim veksatornim procedurama i aktima ovom akcionarskom društvu uskraćeno je i drugo Ustavom garantovano pravo, tj. pravo na pravni lijek, odnosno dvostepenost i trostepenost svakog pravnog postupka u kome se odlučuje o pravima, a ogleda se u uskraćivanju dostavljanja odluka sa obrazloženjem i pravnom poukom koje su donošene pri odlučivanju o pravima iz obligacionog odnosa između dva pravna subjekta – države Crne Gore i Lutrije Crne Gore a.d. Negativni efekti nezakonite odluke koja je prvi put u pravnom sistemu dobila "kršteni" naziv" „Odluka o odbijanju zahtjeva privrednog društva Lutrija Crne Gore AD, sa sjedištem u Podgorici, za produženje koncesije za priređivanje lutrijskih igara na sreću", koju je Vlada Crne Gore usvojila na predlog MF kao nadležnog organa, uz procesno i materijalno nepoštovanje zakonskih propisa, osporena su Ustavom zagarantovana prava na preduzetništvo, obavljanje djelatnosti kao i jednakost pred zakonom, posebno što ovom koncesionaru nikad nije dostavljena predmetna odluka, obrazloženje i pravna pouka povodom ovakvog akta, dok se primjenom iste proizvode multiplikovane posljedice po sveukupni javni interes, ljudska i druga prava i nanosi enormna šteta budžetu Crne Gorei koncesionaru Lutriji Crne Gore a.d., a kojom je obustavljena djelatnost jednog od sistema – lutrijske igre na sreću.

Na skupštini je konstatovano, da je nejasna i uloga tužilaštva i njegov pasivni odnos prema evidentnim nesavjesnim i nezakonitim radnjama nosilaca javnoupravnih ovlašćenja, koje ovo Društvo o svemu obavještava navedeni organ iz razloga zaštite i ostvarivanja javnog interesa, a koji se ogleda u zaštiti od obmana, prevara, vršenja evidentnih krivičnih djela i drugih negativnih pojava koje se mogu u okviru ove djelatnosti pojaviti, a koje trebaju biti spriječene od nadležnih institucija.

Međutim, kako kažu, Društvo je ipak uspješnim rukovođenjem menadžmentskih struktura i zaposlenih u Društvu ostvarilo osnovna načela poslovne politike, visoki stepen društvene odgovornosti kroz socio-humanitarno djelovanje i društveno korisno poslovanje, kao i najveći stepen poštovanja fiskalne discipline, što je konstatovano kontinuiranim prisustvom Društva na bijeloj listi poreskih obveznika, svrstavajući se među ostalim pravnim subjektima koji se dosljedno drže poštovanja zakonskih propisa, ugovornih obaveza i fiskalne discipline, tj. institucija u okviru pravnog poretka države Crne Gore, bez obzira na kontroverzne i kontradiktorne radnje koje dolaze iz ovih institucija.

Na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora koja je održana nakon redovne godišnje sjednice akcionara usvojen je poslovnik o radu Odbora direktora. Takođe, Odbor direktora je donio jednoglasnu odluku da se za predsjednika Odbora direktora Lutrije Crne Gore a.d. Podgorica ponovo izabere Sava Grbović, većinski vlasnik akcijskog kapitala Društva.