SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
POSLOVI
 
Kraljevičkom Dalmontu obnova Galeba
Autor/izvor: SEEbiz / Novi list
Datum objave: 05.11.2019. - 11:33:51
RIJEKA - Iako većina misli da je nakon maratonskih sjednica Gradskog vijeća o obnovi broda »Galeb« priča završena, nije tako. Naime, dok je gradski parlament raspravljao o odobravanju kredita od 44 milijuna kuna za obnovu Palače šećerane i broda »Galeb« u maratonskoj raspravi, još uvijek nije bio poznat izvođač radova za Titov brod.
Na ponovljeni natječaj pristigle su dvije ponude, tvrtke Dalmont i »Viktora Lenca«, a Grad Rijeka je izabrao izvođača tek nakon što je odrađena dugotrajna procedura i posao bi trebala obaviti tvrtka Dalmont.

- U postupku javne nabave za obnovu i prenamjenu broda »Galeb« u brod muzej proveden je postupak javne nabave, u kojem je stručno povjerenstvo izvršilo pregled i ocjenu pristiglih ponuda kojima je utvrđeno da ponuda ponuditelja DALMONT d.o.o., Obala kralja Tomislava 8, Kraljevica u potpunosti zadovoljava uvjete iz Dokumentacije o nabavi te je prema kriterijima za odabir ponude ocijenjena kao ekonomski najpovoljnija.

Stoga je dana 31. listopada 2019. godine donesena Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude kojom je izabrana ponuda ponuditelja DALMONT d.o.o. Cijena izabrane ponude je 46.858.218 milijuna kuna (bez PDV-a). U tijeku je rok mirovanja od 15 dana.

Istekom roka mirovanja, ako nema uložene žalbe, odluka postaje izvršna te se može pristupiti potpisivanju Ugovora, naveli su u Odjelu za javnu nabavu Grada Rijeke.