SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
RAST
 
Končar Grupa: Prodaja u prvom kvartalu povećana 13,2%
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 01.05.2019. - 08:22:11
ZAGREB - Društva Grupe KONČAR ostvarila su za razdoblje od siječnja do ožujka 2019. godine konsolidirane prihode od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 606,6 milijuna kuna, što je 13,2 posto više u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2018. godine.

Poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 623,7 milijuna kuna, što je 8,2 posto više od ostvarenog za siječanj - ožujak 2018. godine. U poslovnim prihodima, prihodi od prodaje proizvoda i usluga iznose 606,6 milijuna kuna ili 97,3 posto ukupnih poslovnih prihoda. Poslovni rashodi ostvareni su u iznosu od 617,8 milijuna kuna i 10,8 posto su veći od ostvarenja istog razdoblja 2018. godine.

Razlika između poslovnih prihoda i poslovnih rashoda daje dobit iz poslovnih aktivnosti u iznosu od 5,9 milijuna kuna, što je 13,1 milijun kuna manje od ostvarenja za siječanj - ožujak 2018. godine.

Na domaćem tržištu ostvaren je prihod u iznosu od 211,9 milijuna kuna, što je 5,9 posto manje u odnosu na ostvarenje prvog kvartala 2018. godine.

U strukturi prihoda od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu, prihodi od prodaje proizvoda i usluga društvima HEP – Proizvodnja, HEP – Operator distribucijskog sustava te Hrvatski operator prijenosnog sustava ostvareni su u iznosu od 65,8 milijuna kuna (31 posto ukupno ostvarenih prihoda od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu).

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom tržištu ostvareni su u iznosu od 394,7 milijuna kuna, što je 27 posto više od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine.

U ukupnim prihodima od prodaje proizvoda i usluga udio izvoza iznosi 65 posto. Najznačajniji izvoz ostvaren je u Švedsku, i to u iznosu od 50 milijuna kuna. Na tržištu Njemačke ostvaren je izvoz u iznosu od 47 milijuna kuna, u Ujedinjene Arapske Emirate izvezeno je roba i usluga u iznosu od 42 milijuna kuna, Austriju 33 milijuna kuna te Nizozemsku 26 milijuna kuna.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine do znatnijeg povećanja prihoda od prodaje proizvoda i usluga u izvozu došlo je na tržištima UAE (42 milijuna kuna više), Nizozemske (17 milijuna kuna više) i Austrije (13 milijuna kuna).

U razdoblju siječanj - ožujak 2019. godine društva Grupe KONČAR ugovorila su novih poslova u iznosu od 759,4 milijuna kuna. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ugovoreno je 108 milijuna kuna ili 16,6 posto više.

Stanje ugovorenih poslova na 31. ožujka 2019. godine iznosi 3.524,5 milijuna kuna, što je 5 posto više u odnosu na stanje na početku godine.

Dugoročni izvori sredstava (kapital, dugoročna rezerviranja i dugoročne obveze) veći su za 685,9 milijuna kuna od dugotrajne imovine i prosječnog stanja zaliha. Kratkotrajna imovina u odnosu na kratkoročne obveze veća je 3,1 puta. Struktura konsolidirane bilance ukazuje na usklađenost izvora sredstava i ulaganja te dobru financijsku stabilnost Grupe KONČAR.