SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
DOBRA GODINA
 
Končar EI: Dobit u 2016. porasla 14,2%
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 16.02.2017. - 16:15:13
ZAGREB - Prema nerevidiranim financijskim izvještajima Grupa Končar ostvarila je za 2016. godinu konsolidiranu dobit prije oporezivanja u iznosu od 193,6 milijuna kuna, što je 14,2 posto više od ostvarenog u 2015. godini.

Konsolidirani prihodi od prodaje proizvoda i usluga iznose 2.853,1 milijun kuna ili 95,1 posto ukupnih poslovnih prihoda. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga manji su 6,4 posto u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2015. godine. U prihodima od prodaje izostali su planirani prihodi za isporuku vlakova za HŽ Putnički prijevoz.
Poslovni rashodi ostvareni su u iznosu od 2.872,5 milijuna kuna i 6 posto su manji od ostvarenja istog razdoblja 2015. godine. Poslovni rashodi su odgovarajućim aktivnostima i mjerama ostvareni primjereno razini ostvarenih poslovnih prihoda. 

Razlika između poslovnih prihoda i poslovnih rashoda daje dobit iz poslovnih aktivnosti od 127,3 milijuna kuna. U odnosu na 2015. godinu dobit iz poslovnih aktivnosti veća je 1,3 posto  te na razini planiranog za 2016. godinu.

Dobit iz poslovnih aktivnosti iznosi 127,3 milijuna kuna, udio u dobiti od pridruženih poduzetnika je 64,9 milijuna kuna, te pozitivna razlika financijskih prihoda i rashoda u iznosu od 1,4 milijuna kuna daje konsolidiranu dobit prije oporezivanja od 193,6 milijuna kuna.

Porez na dobit iznosi 19,9 milijuna kuna, a dobit nakon oporezivanja iznosi 173,7 milijuna kuna, što je 14,2 posto više u odnosu na ostvarenje 2015. godine. Nekontrolirajućem interesu (manjinski interes) pripada iznos od 30,8 milijuna kuna. Dobit koja pripada vlasnicima dionica Matice Grupe iznosi 142,9 milijuna kuna te je veća 12 posto u odnosu na ostvarenje u 2015. godini i 7 posto veća od planirane. 

Ostvareni EBIT u 2016. godini iznosi 203 milijuna kuna i veći je 21,2 milijuna kuna u odnosu na 2015. godinu, EBITDA je ostvarena u iznosu od 296,8 milijuna kuna, što je 25,4 milijuna kuna više od ostvarenja u 2015. godini. Povrat na kapital Grupe iznosi 7,1 posto (u 2015. godini 6,5 posto), a povrat na prodaju iznosi 6,1 posto (u 2015. godini iznosio je 5 posto).

Na domaćem tržištu ostvareni su prihodi od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 1.445,5 milijuna kuna, što je 27 posto manje od ostvarenja za razdoblje siječanj – prosinac 2015. godine. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom tržištu iznose 1.407,6 milijuna kuna, što je 7,7 posto više u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prošle godine.  Udio izvoza u ukupnim prihodima od prodaje proizvoda i usluga iznosi 49,3 posto.Zemlje u kojima je ostvaren najveći dio prihoda od prodaje proizvoda i usluga su Švedska, Njemačka, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Italija, Austrija i Finska.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine do većeg povećanja prihoda od prodaje proizvoda i usluga u izvozu došlo je na tržištima Švedske  (88,1 milijuna kuna više), Slovenije (88,8 milijuna kuna više), BiH (22,2 milijuna kuna više), Austrije (21,8 milijuna kuna više) i Zambije (21,3 milijuna kuna više). U razdoblju siječanj – prosinac 2016. godine društva Grupe KONČAR ugovorila su novih poslova u iznosu od 2.685,6 milijuna kuna.

Od ukupnog iznosa ugovorenih poslova 1.203,3 milijuna kuna (44,8 posto ukupno ugovorenih poslova) je za domaće tržište, a 1.482,3 milijuna kuna (55,2 posto ukupno ugovorenih poslova) odnosi se na ugovore u izvozu. Od ugovorenih poslova na domaćem tržištu u razdoblju siječanj – prosinac 2016. godine najveći dio se odnosi na društva HEP - Proizvodnja, HEP - Operator distribucijskog sustava te HOPS - Hrvatski operator prijenosnog sustava - u iznosu od 458 milijuna kuna ili 38,1 posto ukupno novougovorenih poslova na domaćem tržištu. Od ostalih kupca na domaćem tržištu značajniji ugovori su za Zagrebački holding (ZET) u iznosu od 61 milijun kuna i trgovačke kuće u iznosu od 58 milijuna kuna. Na inozemnom tržištu, u razdoblju siječanj – prosinac 2016. godine najveći dio ugovorenih poslova (12,5 posto) odnosi se na tržište Švedske i to u iznosu od 175,1 milijuna kuna (ugovori društava KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori u iznosu 120,8 milijuna kuna te KONČAR – Generatori i motori u iznosu 49,3 milijuna kuna). Za tržište Njemačke ugovoreno je novih poslova u iznosu od 162,7 milijuna kuna (KONČAR – Metalne konstrukcije 63,7 milijuna kuna, KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori 60 milijuna kuna te KONČAR – Mali električni strojevi 29,2 milijuna kuna). Na tržištu Bosne i Hercegovine ugovoreno je novih poslova u iznosu od 128,7 milijuna kuna (najveći dio odnosi se na ugovor za HE Vranduk i to društva KONČAR – Generatori i motori, KONČAR – Inženjering za energetiku i transport te KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori), u Salvadoru je ugovoreno 98,6 milijuna kuna (ugovor za HE Chaparral i to društva KONČAR – Inženjering za energetiku i transport te KONČAR – Generatori i motori). 

Stanje ukupnih konsolidiranih sredstava i izvora sredstava na dan 31.12.2016. godine iznosi 3.794,9 milijuna kuna, što je u odnosu na 31.12.2015. godine povećanje za 144,4 milijuna kuna ili  4 posto. U strukturi izvora sredstava, upisani kapital, rezerve, zadržana dobit, dobit tekuće godine i kapital koji pripada nekontrolirajućem interesu iznosi 2.446,1 milijun kuna, što je 124,6 milijuna kuna više u odnosu na stanje 31.12.2015. godine te čini 64,5 posto ukupnih izvora.  Dugoročni izvori sredstava (kapital, dugoročna rezerviranja i dugoročne obveze) veći su za 872,8 milijuna kuna od dugotrajne imovine i prosječnog stanja zaliha. Kratkotrajna imovina u odnosu na kratkoročne obveze veća je 2,9 puta. Struktura konsolidirane bilance ukazuje na usklađenost izvora sredstava i ulaganja.