SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
DOBRA GODINA
 
Janaf: Neto dobit 38,8% veća od planirane
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 26.07.2019. - 15:33:26
ZAGREB - Ukupni prihodi Janafa u ptvih šest mjeseci u iznosu od 358,3 milijuna kuna veći su za 0,3% od ostvarenja prethodne godine, a od planiranih vrijednosti veći su za 2,5%.

Poslovni prihodi čine 98,8% ukupnih prihoda u tekućem razdoblju. Poslovanjem s inozemnim kupcima ostvareno je 232,1 mil. kuna ili 69,3,% prihoda od temeljne djelatnosti, dok je na domaćem tržištu ostvareno 102,8 mil. kuna ili 30,7% prihoda od temeljne djelatnosti Društva.

Ukupni rashodi iznose 179,7 milijuna kuna i ne odstupaju od ostvarenih u istom razdoblju prethodne godine, a od planiranih rashoda manji su za 18,6%. Poslovni rashodi čine 99,6% ukupnih rashoda u tekućem razdoblju. Bruto dobit razdoblja iznosi 178,6 mil. kuna i veća je za 0,7% od ostvarene u istom razdoblju prethodne godine.

U odnosu na plan bruto dobit veća je za 38,8%. Neto dobit u iznosu od 146,4 mil. kuna također je veća za 0,7% od ostvarene u istom razdoblju prethodne godine, a u odnosu na planiranu veća je za 38,4%. U promatranom obračunskom razdoblju ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu financirana su iz vlastitih novčanih sredstava u iznosu od 121,9 mil. kuna.

Ukupna imovina Društva na datum obračuna iznosi 4.509,0 mil. kuna i povećana je u odnosu na stanje na dan 31. prosinca 2018. godine za 86,7 mil. kuna.U strukturi imovine udjel dugotrajne imovine iznosi 83,9%.