SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
SVE GORE
 
Ingra značajno povećala gubitak
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 03.11.2018. - 10:10:49
ZAGREB - Ingra je u prvih devet mjeseci ostvarila gubitak od 14 milijuna kuna što je čak trinaest milijuna više nego u istom lanjskom razdoblju.

Ostvaren je operativni gubitak prije poreza i kamata (EBIT) u iznosu od 13 milijuna kuna dok je u prethodnom razdoblju iznosio 8 milijuna kuna.

Prihodi od prodaje Ingra Grupe iznose 30 milijuna kuna i manji su za 40% u odnosu na prethodno razdoblje. Smanjenje prihoda od prodaje rezultat je jednostranog raskida ugovora na projektu bolnice u Alžiru od strane investitora. Prihodi od prodaje na domaćem tržištu najvećim dijelom se odnose na prihode od održavanja Arene Zagreb.

Zbog raskida Ugovora po projektu bolnice u inozemstvu očekuju se manji prihodi na godišnjoj razini.

Isporuka hidromehaničke i pripadajuće elektro opreme ugovorene osnovnim ugovorom kao i naknadno ugovorenim dodacima za branu L'Ouldjet Mellegue u Alžiru je u cijelosti izvršena u prvom tjednu 2018. te se nalazi na gradilištu brane. Do sada je montirano 90% isporučene opreme dok je stupanj realizacije ukupno ugovorene vrijednosti projekta dosegao 92%. Izvršeno je ispitivanje funkcionalnosti montirane opreme o čemu je izdan zapisnik. Za montirati je još preostalo opremu za daljinsko upravljanje.

Građevinski radovi izgradnje kućice za polaganje opreme za daljinsko upravljanje koje izvodi građevinska tvrka-investitor Cosider su pri kraju te su stečeni uvjeti za nastavak montaže opreme za daljinsko upravljanje. Nakon što kompletna oprema bude montirana, uslijedit će  cjelovito ispitivanje i puštanje u probni rad montirane opreme. Predviđeno je da puštanje u probni rad bude obavljeno u studenom 2018. Tada će biti i  organizirana obuka investitorovih stručnjaka za rukovanje i upravljanje s ugrađenom opremom. Po izvršenom puštanju u probni rad bit će izvršena  privremena predaja opreme investitoru o čemu će biti izdan i zapisnik. S datumom izdavanja zapisnika počinje teći garantni rok u trajanju 24 mjeseci.

Hidromehanička oprema ugovorena za branu Seklafa u Alžiru  je u cijelosti  isporučena na gradilište čime je stupanj realizacije projekta dosegao 85%. Od početka rujna 2017. odvijaju se radovi na montaži dijela isporu čene hidromehaničke opreme. Dinamika odvijanja radova ovisi o stupnju realizacije građevinskih radova izvedenih od strane alžirskog investitora Cosider.

Ingra je 30. srpnja 2018. objavila da je alžirski investitor neosnovano i jednostrano te protivno ugovornim odredbama i reguliranim postupcima pozvao na plaćanje bankarskih garancija i kontragarancija na projektu bolnice u Alžiru te raskinuo Ugovor o izvođenju radova. Društvo primjenjuje sva raspoloživa pravna sredstva te nastavlja i pokreće pravne postupke i druge aktivnosti pred lokalnim i međunarodnim sudovima i institucijama u svrhu zaštite od jednostranog i protupravnog postupanja alžirskog investitora te će potraživati naknadu štete koja joj je pričinjena protupravnim sprječavanjem realizacije njezine investicije.

Ukupan iznos aktiviranih garancija iznosi 9,5 milijuna eura, od čega je najveći dio pokriven instrumentima osiguranja suizvođača na ovom projektu. Sukladno MSFI-ima gubitci i potencijalni rizici Ingre po ovom projektu iskazani su financijskih izvještajima.

Na investitorov zahtjev INGRA je  do 30.09.2018. u cijelosti izvršila  raspremanje gradilišta, uklonivši uredske kontejnere te kontejnere za boravak radnika i opremu. Također je uklonjen preostali materijal koji je nabavljen, ali nije ugrađen. U  tijeku je postupak povrata privremeno uvezene opreme u zemlju izvoza kao i postupak okončanog obračuna. Primljena dokumentacija se obrađuje i analizira.

Trenutno se kod alžirskih investitora nalazi na razmatranju nekoliko Ingrinih ponuda za izvođenje radova projektiranja, isporuke i montaže hidromehaničke opreme na branama.

Postotak izvršenosti radovi na sanaciji odrona Žaborić na državnoj cesti DC8 iznosi 72%. Kasni se s radovima podizvođača te se očekuje novi produžetak završetka radova.

Jednokratna usklađenja koja utječu na EBIT maržu u 2018.g. su negativna i iznose 2 milijuna kuna. Navedeno uključuje vrijednosna usklađenja imovine i rezerviranja u iznosu od 26 milijuna kuna, a sve kao posljedica raskida Ugovora bolnice na inozemnom tržištu i financijskih poteškoća suizvođača na navedenom projektu. Suizvođaču su blokirani računi više od tri mjeseca te je podnio zahtjev za pokretanje predstečajnog postupka. Dobici od umanjenja/otpisa obveza iznose 24 milijuna kuna.

Rezultat iz financijskih aktivnosti je pozitivan i iznosi 7 milijuna kuna. U navedeni iznos uključeni su prihodi od zakupa Arene Zagreb.  Na neto rezultat razdoblja značajno su utjecali porezni rashodi.  

Neto financijski dug na dan 30.09.2018. iznosi 487 milijuna kuna.

Ukupni prihodi manji su za 4% u odnosu na prvih devet mjeseci 2017. te iznose 105 milijuna kuna. Prihodi od prodaje smanjili su se za 40% na 30 milijuna kuna. Poslovni prihodi porasli su za 5% na 59 milijuna kuna. Prihodi iz inozemstva čine 73% ukupnih prihoda od prodaje.