SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
LOŠA GODINA
 
Ingra: Prepolovljeni prihodi i gubitak od šest milijuna kuna
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 01.03.2019. - 09:19:23
ZAGREB - Prihodi od prodaje INGRA Grupe iznose 37 milijuna kuna i manji su za 46% u odnosu na prethodno razdoblje. 

Smanjenje prihoda od prodaje rezultat je jednostranog raskida ugovora na projektu bolnice u Alžiru od strane investitora. Ostali prihodi od prodaje proizlaze iz rezultata redovnog poslovanja  Grupe. 

Rezultat iz financijskih aktivnosti je pozitivan i iznosi 19 milijuna kuna dok je u 2017.g. iznosio 18 milijuna kuna. U navedeni iznos uključeni su prihodi od zakupa Arene Zagreb.  U 2018. godini ostvarena je dobit prije oporezivanja u iznosu od 1 milijun kuna dok je u 2017.g. dobit prije oporezivanja iznosila 11 milijuna kuna.  Rezultat nakon oporezivanja u 2018.g. je negativan te iznosi 6 milijuna kuna (u 2017.g. ostvarena je neto dobit razdoblja u iznosu od 13 milijuna kuna). 

Isporuka hidromehaničke i pripadajuće elektro opreme ugovorene osnovnim ugovorom kao i naknadno ugovorenim dodacima za branu L'Ouldjet Mellegue u Alžiru je u cijelosti izvršena u prvom tjednu 2018. te se nalazi na gradilištu brane. Do sada je montirano 90% isporučene opreme dok je stupanj realizacije ukupno ugovorene vrijednosti projekta dosegao 92%. Izvršeno je ispitivanje funkcionalnosti montirane opreme o čemu je izdan zapisnik. Građevinski radovi izgradnje kućice za polaganje opreme za daljinsko upravljanje koje izvodi građevinska tvrka-investitor Cosider su u zastoju.

Postavljene su provizorne instalacije daljinskog upravljanja.  Hidromehanička oprema ugovorena za branu Seklafa u Alžiru  je u cijelosti  isporučena na gradilište čime je stupanj realizacije projekta dosegao 85%. Od početka rujna 2017. odvijaju se radovi na montaži dijela isporu čene hidromehaničke opreme. Dinamika odvijanja radova ovisi o stupnju realizacije građevinskih radova izvedenih od strane alžirskog investitora Cosider. 

Jednokratna usklađenja koja utječu na EBIT maržu u 2018.g. su pozitivna i iznose 1 milijun kuna. Navedeno uključuje vrijednosna usklađenja imovine i rezerviranja u iznosu od 21 milijun kuna, a sve kao posljedica raskida Ugovora bolnice na inozemnom tržištu i financijskih poteškoća suizvođača na navedenom projektu. Suizvođač je pokrenuo predstečajni postupak. Dobici od umanjenja/otpisa obveza iznose 23 milijuna kuna, dok rezerviranja za sudske sporove iznose 1 milijun kuna.
Neto financijski dug na dan 31.12.2018. iznosi 474 milijuna kuna, a na dan 31.12.2017.g. iznosio je 528 milijuna kuna.