SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
DIVIDENDA
 
Impol povećava dividendu za 15%
Autor/izvor: SEEbiz / Kamatica / Momentum
Datum objave: 20.05.2019. - 10:47:47
BEOGRAD - Nadzorni odbor valjaonice aluminijuma Impol Seval (IMPL) sazvao je redovnu skupštinu akcionara za 18. jun, a na dnevnom redu su uobičajene odluke poput usvajanja finansijskih izveštaja i raspodele dobiti.

Uprava je predložila da se akcionarima iz prošlogodišnje dobiti od 895,8 miliona dinara na ime dividende odobri 44,8 miliona dinara odnosno 47,5 dinara bruto po akciji (prinos od 1,5 odsto) u odnosu na prošlogodišnjih 41 dinar.

Ostatak dobiti od 851 milion dinara ostaje neraspoređen.

Kao dan dividende utvrđen je 8. jun tekuće godine.