SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
ZELENO SVJETLO
 
Hanfa odobrila pokretanje dva nova fonda
Autor/izvor: SEEbiz / Hrportfolio.hr
Datum objave: 25.03.2019. - 13:27:38
ZAGREB - Hanfa je 21. ožujka društvima PBZ Invest i Platinum Invest izdala rješenje kojim je odobrila prospekte i pravila njihovih novih fondova.

Iz Prospekta fonda PBZ Euro Short Term Bond proizlazi da je Fond kratkoročni obveznički fond koji kao investicijski cilj nastoji ostvariti porast vrijednosti uložene imovine u kratkom do srednjem roku, uključujući i prihode od kamatonosne imovine, kroz prinos koji će biti usporediv ili veći od prinosa duga Republike Hrvatske, denominiranog u euru i s rokom dospijeća od godinu dana. Investicijski cilj će se nastojati ostvariti uz visoku likvidnost i nisku volatilnost cijene udjela.

Fond je denominiran u euru (EUR). Sporedna valutna izloženost dozvoljena je u visini 50% neto imovine Fonda u valutama zemalja EU, OECD-a i CEFTA-e.

Iz Prospekta fonda Platinum Corporate Bond proizlazi da je Fond obveznički fond koji kao investicijski cilj nastoji ostvariti rast vrijednosti udjela aktivnim investiranjem imovine Fonda koja će biti pretežno uložena u korporativne dužničke vrijednosne papire i ostale financijske instrumente izdvajajući primjerice ulaganje u fondove, sukladno zakonskim i ograničenjima ulaganja navedenim u Prospektu.

Fond nema ograničenja niti posebne investicijske strategije vezane za izloženost posebnim sektorima ekonomije ili geografskim regijama. Fond je denominiran u USD. Valutna izloženost imovine Fonda nije ograničena.