SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
DOKTORAT
 
FON da se izjasni o doktoratu Malog do 26. oktobra
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 18.09.2019. - 13:40:23
BEOGRAD - Fakultet organizacionih nauka ima rok do 26. oktobra da se izjasni o osporenoj doktorskoj disertaciji Siniše Malog i da svoj odgovor pošalje Odboru za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu, saznaje Danas.

Iako je Odbor na sednici održanoj 15. jula, odlučio da predmet bude vraćen FON-u na ponovno odlučivanje i rok za to je bio dva meseca, zbog letnje pauze rok je počeo da teče tek od 26. avgusta. Dopis Odbora je, prema našim saznanjima, prosleđen stručnoj komisiji da se izjasni i napiše odgovor, a članove NN veća FON-a o tome je izvestio dekan Milija Suknović.

Podsetimo, stručna komisija, koju je formiralo NN veće FON-a, zaključila je da je doktorska disertacija Siniše Malog „rezultat samostalnog naučnoistraživačkog i stručnog rada kandidata", te da „iako postoje određeni propusti, oni po obimu i značaju nisu doveli u pitanje osnovne naučne doprinose i originalnost ovog rada".

analiza koju je komisija sprovela korišćenjem programa Turnitin pokazala je da ne postoje elementi sistematskog preuzimanja tuđih tekstova. Propusti u citiranju pojedinih izvora literature su pronađeni u sedam odsto obima doktorata, navedeno je, između ostalog u izveštaju stručne komisije čiji su članovi Dejan Erić, profesor Beogradske bankarske akademije, Vinko Kandžija, profesor emeritus na Univerzitetu u Rijeci, Tomaž Čater, profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u LJubljani i Dragan Mikerević, profesor Ekonomskog fakulteta u Banja Luci.

Nakon što je Etička komisija FON-a, a potom i fakultetsko Nastavno-naučno veće stalo iza ovog izveštaja, predmet se našao pred univerzitetskim Odborom za profesionalnu etiku kao drugostepenim organom, pošto su stigle četiri žalbe na odluku FON-a.

Odbor je na sednici 15. jula utvrdio da je mišljenje stručne komisije, na osnovu kojeg je doneta odluka fakultetskog Nastavno-naučnog veća nepotpuno, nejasno i kontradiktorno, što ga sprečava da donese konačnu odluku, pa je predmet vratio FON-u na ponovno odlučivanje.