SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
POMOĆ
 
DRI: Vlada je dala državnu pomoć Montenegro Airlinesu od 4,2 miliona eura
Autor/izvor: SEEbiz / Vijesti
Datum objave: 24.11.2018. - 08:34:29
PODGORICA - Organski zakon o budžetu nije eksplicitan u vezi sa miješanjem Vlade kada su u pitanju monetarne transakcije, međutim teorijski koncept ekonomije zahtijeva dihotomiju fiskalnog i monetarnog sistema, pri čemu monetarnim sistemom upravlja Centralna banka Crne Gore, a fiskalnim sistemom centralna izvršna vlast. 

Iako se ne radi o kršenju Zakona, DRI smatra da je cjelishodnije minimizirati državni intervencionizam u realni sektor i koristiti monetarni aspekt bankarskog sistema”, saopšteno je iz Državne revizorske institucije na pitanje da li je Vlada prekršila Zakon o budžetu kada je prošle godine kroz tri transakcije dala Montenegro Airlinesu (MA) 9,7 miliona eura.

Na sjednici Skupštinskog odbora za ekonomiju prošle sedmice ministar finansija Darko Radunović je kazao da nijesu u potpunosti poštovali zakon u želji da pokušaju spasiti nacionalnog avio-prevoznika. On je kazao da su im taj novac dali u očekivanju da će ga kompanija vratiti.

Predsjednik Senata DRI Milan Dabović na sjednici je kazao da Vlada nema pravo da daje pozajmice, a da su dvije transakcije od 2,2 i 4,2 miliona bile državna pomoć. Poslanik SDP-a Raško Konjević, koji je inicirao raspravu na ovu temu, kazao je da je on dobio odgovor iz tužilaštva, koji je istraživalo njegovu prijavu o nezakonitoj državnoj pomoći za MA, u kojem su mu naveli da nije riječ o državnoj pomoći već o pozajmici.

MA je 2012. godine bio korisnik državne pomoći i više ne smije da je koristi, na što je u izvještaju tada upozorila Evropska komisija.

DRI je u izvještaju navela da se davanje od 2,2 miliona eura odnosi na plaćanje kredita MA za koji je država dala garanciju, dok nije objasnila svrhu isplate 4,2 miliona. Predstavnici DRI su na sjednici kazali da se radi o internim - tajnim odlukama Vlade. Konjević je naveo da su sve tri odluke vlade o uplatama novca proglašene tajnim, a da DRI detaljnije objašnjava samo jednu.

Na pitanje “Vijesti” da li su imali uvid u interne - tajne odluke o uplatama za MA od 4,2 i 3,2 miliona, iz DRI su naveli da su u toku revizije završnog računa državnog budžeta za 2017. dobili na uvid sve odluke Vlade i da su imali uvid u transakcije finansiranja kojima je MA uplaćeno 4,2 miliona preko pozicije Ministarstva saobraćaja i 3,2 miliona preko Nacionalne turističke organizacije.

“Tokom rasprave na sjednici Odbora, DRI je objelodanila transakciju pozivajući se na stranu 43. Izvještaja o reviziji prijedloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2017. godinu „da je iznos od 2.292.945,42 eura usmjeren na Montenegro Airlines na ime dospjelog dugovanja, a koje je pokriveno državnom garancijom“. Isto tako, DRI je objelodanila transakciju u iznosu od 4.297.155,89 eura koja je usmjerena na račun Montenegro Airlinesa i koja je u usmenom izlaganju predsjednika Senata, dr Milana Dabovića, naznačena kao pomoć Montenegro airlinesu uvažavajući dokaze koje je pribavila DRI tokom revizije završnog računa budžeta Crne Gore za 2017. godinu”, saopštili su “Vijestima” iz DRI.

Oni su naveli i da je novac uplaćen preko Nacionalne turističke organizacije u vezi sa ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji vezano za aktivnosti promocije Crne Gore kao turističke destinacije od 27.02.2017. godine. Ma.M. G.K.

Na pitanje da li DRI ima pravo da provjerava trošenje državnog novca koje je nastalo odlukama koje su proglašene tajnim, iz ove institucije su odgovorili:

“DRI ima pravo da provjerava trošenje državnog novca koje je nastalo na osnovu odluka koje je taj državni organ označio internim (tajnim) i tom prilikom mora postupati u skladu sa članom 17 stav 1 i 2 Zakona o DRI i članom 56 Zakona o tajnosti podataka”.

U ovom članu zakona o DRI se navodi da će DRI “utvrditi način revizije tako da prava trećih lica, na koja se odnose radnje u postupku revizije, budu zaštićena”. U članu Zakona o tajnosti podataka je navedeno da organi “koji od ovlašćenog lica koje je odredilo stepen tajnosti podatka dobiju na korišćenje tajni podatak, ne smiju ga bez saglasnosti tog lica davati drugim korisnicima, osim u slučajevima utvrđenim ovim zakonom i propisima donijetim na osnovu ovog zakona”.
To znači da DRI nije mogla objaviti u svom izvještaju podatke o tajnom trošenju novca koje se odnosi na “treće lice” koje nije predmet revizije. U ovom slučaju predmet revizije je bio državni budžet, a ne MA.