SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
EPILOG
 
DORH: Voda u Slavonskom Brodu zagadila se slučajno
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 19.07.2018. - 12:31:04

ZAGREB - Državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu odbacilo je prijave proitv nepoznatog počinitelja vezane uz onečišćenje vode u ovom gradu krajem ožujka ove godine.

Istraga je, stoji u priopćenju, pokazala kako se u ovom slučaju ne nalaze elementi kaznenih djela te kako je do onečišćenja vode najvjerojatnije došlo slučajno.

"Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu donijelo je rješenje o odbačaju kaznenih prijava podnesenih protiv nepoznatog počinitelja kaznenih djela iz članaka 193., 214., 215., 222. i 291. KZ/11 vezanih uz onečišćenje vode u Slavonskom Brodu 30. ožujka 2018. (18. 7. 2018.)

Nakon provedenih izvida proizlazi kako se u konkretnom slučaju u predmetnim događajima ne ostvaruju elementi kaznenih djela za koja se progoni po službenoj dužnosti.

Izvidima je utvrđeno kako ne postoji uzročno-posljedična veza između curenja benzina do kojeg je došlo pri izvođenju radova na ispitivanju stanja produktovoda 28. ožujka 2018. i povećanja koncentracije udjela ugljikovodika u uzorcima vode od 30. ožujka 2018. i jednog uzorka od 1. travnja 2018 . Nije nađeno da bi tehničko-tehnološki postupak, uvjeti i metode kod provođenja ispitivanja stanja nepropusnosti produktovoda bili protivni propisima.

Nesporno je, naime, da su u uzorku vode od 30. ožujka 2018. te u jednom uzorku od 1. travnja 2018. očitane koncentracije ugljikovodika u uzorcima vode u vrijednostima mnogostruko većim od dozvoljenih. Mjerenja i analize koje su uslijedile uzorkovanjem vode slijedećih dana, počevši već od 31. ožujka 2018., pokazivale su vrijednosti u granicama dozvoljenih. Proizlazi, međutim, kako sastav tla na mjestu curenja benzina čine naslage gline, koja je nepropusna, pa ugljikovodici koji su istjecali iz produktovoda nisu mogli prodrijeti dublje u podzemlje. Tekućina koja je istjecala iz produktovoda, za koju je utvrđeno da se radi o motornom benzinu, u potpunosti je isključena kao mogući onečišćivač uzoraka vode uzimanih 30. ožujka 2018. i jednog uzorka od 1. travnja 2018., budući da provedenim analizama u niti jednom uzorku vode nisu identificirani tragovi organskih spojeva koji su karakteristični za motorni benzin.

Izvidi povodom predmetnog događaja bili su, osim navedenog, usmjereni i na utvrđivanje eventualne kaznene odgovornosti osoba koje sudjeluju u procesu uzorkovanja vode i ispitivanja njezine kakvoće, pa je utvrđen identitet svih osoba koje su došle u kontakt s uzorcima vode i aparaturom koja se koristi, odnosno koje su svojim radnjama mogle dovesti do onečišćenja vode. Nakon poduzimanja svih potrebnih radnji, utvrđeno je kako se ni u postupanju tih osoba ne ostvaruju obilježja prijavljenih, a niti kojih drugih kaznenih djela za koje se progon poduzima po službenoj dužnosti. Konačno, iz nalaza Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić Zagreb, u uzrocima vode nađeni su tragovi komponenti teških naftnih frakcija, u koje spadaju motorna ulja, parafini, sredstva za podmazivanje i drugo, te se u nalazu zaključuje kako je vjerojatno da je do onečišćenja uzoraka vode došlo slučajno", stoji u priopćenju DORH-a.

Podsjetimo, voda u velikom dijelu Slavonskog Broda nekoliko dana nije bila za piće, a ljudi su čekali u redovima ispred cisterni. To je dovelo do svađe gradonačelnika Mirka Duspare i HDZ-ovog ministra Tomislava Ćorića koji je gradske vlasti optužio za nemar. Početkom travnja tvrtka CRODUX koja se nalazi u blizini odbacila je odgovornost za zagađenje.