SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
LOŠA GODINA
 
Dalekovod prošle godine izgubio 76,4 milijuna kuna
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 01.03.2019. - 13:55:00
Zadnja izmjena: 01.03.2019. - 13:57:29
ZAGREB - Poslovni prihodi Dalekovod Grupe prošle su godine zabilježili pad od 21% te su iznosili 1.226 milijuna kuna. 

EBITDA je iznosila -32,5 milijuna kuna, a normalizirana EBITDA (normalizirana za vrijednosna usklađenja) iznosila je -18,9 milijuna kuna. U promatranom razdoblju Dalekovod Grupa je ostvarila gubitak od 76,4 milijuna kuna.  

Bez obzira na negativne cikličke trendove tijekom 2018. godine Dalekovod Grupa je uredno nastavila s ispunjavanjem financijskih obveza prema sklopljenoj Predstečajnoj nagodbi. U razdoblju od siječnja do prosinca 2018. godine financijski dug je smanjen u iznosu od 50,8 milijuna kuna s osnove plaćanja prema Senior dugu, Leasingu, Obveznicama i Dobavljačima.  

Kraj godine obilježila je prodaja društva Dalekovod Professio d.d. (vjetroelektrane) a vrijednost transakcije iznosila je 115 milijuna kuna. S tom transakcijom ispunjena je još jedna obveza s osnove sklopljene Predstečajne nagodbe. Sredstva od prodaje društva Dalekovod Professio d.d. su uplaćena na račun Društva u prva dva mjeseca 2019. godine. Društvo je tom transakcijom od početka 2019. godine dodatno smanjila financijski dug prema Mezzanine vjerovnicima u iznosu od 60,3 milijuna kuna a u istom razdoblju ukupno smanjenje financijskog duga iznosilo je 72,1 milijuna kuna.  

U razdoblju od sklapanja predstečajne nagodbe (2014. godina) do 28. veljače 2019. godine Društvo je vjerovnicima s osnove Predstečajne nagodbe ukupno isplatilo 463,8 milijuna kuna glavnice i kamata što predstavlja 52% ukupnog duga definiranog predstečajnom nagodbom.  

U narednim godinama otplatni plan s osnove predstečajne nagodbe znatno je povoljniji nego prethodnih godina, a što će omogućiti budući razvoj i ulaganje slobodnih sredstava u smanjenje rizika i poboljšanje poslovnog modela. Tijekom 2018. godine Neto dug (financijske obveze – kratkotrajna financijska imovina i novac) Dalekovod Grupe je smanjen za 112,8 milijuna kuna i iznosio je 317,8 milijuna kuna na dan 31. prosinca 2018. godine.   

Nastavno na odgodu velikog broja tendera u 2018. godini, početak 2019. godine obilježen je snažnim pozitivnim trendom. Društvo je u prva dva mjeseca 2019. godine ugovorilo/dobilo rekordan broj novih ugovora u ukupnom iznosu od preko 425 milijuna kuna.

Očekuje se nastavak pozitivnih trendova i u budućem razdoblju.

Trenutna vrijednost ugovorenih poslova Društva na dan 28. veljače 2019., a koji će se izvršiti tijekom 2019. godine iznosi 955 milijuna kuna, što predstavlja rast u odnosu na 2018. godinu od preko 34%. Takvim rezultatom je značajno nadmašena realizacija tijekom cijele 2018. godine, a očekuje se dobivanje većeg broja tendera u 2019. godini čija će realizacija započeti tijekom 2019. godine.