SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
SIGNALI
 
BELEXsentiment za februar iznosi 90,10 poena
Autor/izvor: Miloš Savić, CFA Portfolio menadžer, FIMA Invest a.d. Beograd
Datum objave: 04.02.2019. - 11:41:42
BEOGRAD - Tokom januara 2019. godine na Beogradskoj berzi je zabeležen ukupan promet u visini od preko 30 miliona EUR, sa realizovanih 2.236 pojedinačnih transakcija, što je nešto niže u odnosu na prethodni mesec tokom koga je promet ostvaren na nivou od skoro 27 miliona EUR. 

Januarski promet je u najvećem obimu činilo trgovanje obveznicama i to prvenstveno državnim obveznicama RS sa dospećem u januaru 2022. i januaru 2023. godine. U delu vlasničkih hartija od vrednosti, tokom razmatranog meseca, top pet najtrgovanijih su bile akcije Sojaproteina iz Bečeja, Impol Sevala, Galenike Fitofarmacije, Messer Tehnogasa i Valjaonice iz Sevojna.

Nakon par meseci stabilizacije, berzanski indeksi su tokom januara bili u negativnoj zoni. Reprezentativni indeks najlikvidnijih akcija - BELEX15, tokom januara zabeležio je pad od 6,18%, dok je BELEXLine ostvario pad od 3,22%. Očekivanja tržišnih učesnika, merena indeksom BELEXsentiment za naredni mesec su takođe negativna, pa je tako vrednost tog indeksa za februar 90,10 indeksnih poena.

U toku posmatranog perioda, najveću kapitalnu dobit su ostvarili vlasnici preferencijalnih akcija Komercijalne banke (36,06%), običnih akcija Laste (32,50%) i Sojaproteina (30,66%). Sa druge strane najveće gubitke su podneli akcionari Aerodroma Nikola Tesla (-39,02%), Tigra iz Pirota (-26,83%) i VP Dunava iz Bačke Palanke (-19,80%).

U pogledu generalne makroekonomske stabilnosti, januar 2019. godine definitivno ostaje u svetlu nesigurnosti koje su nastale kao posledica različitih barijera slobodnom trgovanju, između ostalog i otvorenih pitanja vezanih za izvoz čelika iz Srbije u zemlje EU.

Sa druge strane, Ministarstvo Finansija RS i Narodna banka Srbije su obavestile javnost o visokom nivou budžetskog suficita ostvarenog tokom 2018. godine, visokom nivou deviznih rezervi i postojećoj stabilnosti cena i vrednosti domaće valute. Referentna kamatna stopa NBS je tokom januara 2019. godine zadržana na nivou od 3,00% sa nivoom inflacije koji je u okvirima ciljanih vrednosti od 3±1,5%.

Krajem januara Republički zavod za statistiku RS objavio je rezultate realnog rasta BDP u poslednjem kvartalu 2018. godine, ukazujući na rast od 3,5% u odnosu na isti period prethodne godine. Projekcije Međunarodnog monetarnog fonda ukazuju na očekivanu godišnju realnu stopu rasta GDP-a Srbije za 2018. u visini od 4%, dok je za 2019. projektovan rast od 3,5%.

Indeksi na berzama u regionu su zabeležili uglavnom pozitivne rezultate. Pa je tako tokom januara 2019. godine primetan rast vrednosti vodećih indeksa na tržištima kapitala u Hrvatskoj i Sloveniji.

Kada je reč o kretanju glavnih repernih indeksa u svetu, tokom posmatranog perioda situacija je vrlo slična u odnosu na rezultate u regionu, pa su tako svi vodeći indeksi u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi (Velika Britanija, Nemačka, Francuska) uglavnom ostvarili pozitivna kretanja.