SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
REGULATOR
 
AZTN: Koncentracija HT-a i Optime Telekoma (zasad) nedopuštena
Autor/izvor: SEEbiz / H
Datum objave: 04.07.2013. - 16:04:57
ZAGREB - Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) izvijestila je danas kako je zaključila da ne postoje argumenti kojima se koncentracija Hrvatskog telekoma (HT) i Optima telekoma (OT) u predloženom obliku može ocijeniti dopuštenom, jer bi se time sadašnji vladajući udjel HT-a na tržištu usluga u nepokretnoj mreži provedbom te koncentracije dodatno povećao na 60 do 70 posto, a na pojedinim tržištima i iznad 80 posto.
Koncentracija HT-a i OT-a odnosno postavljanje HT-a za upraviteljem OT-a predložena je u Planu restrukturiranja OT-a u sklopu procesa predstečajne nagodbe te je potom i poslana AZTN-u na ocjenu i odobrenje krajem lipnja.

Ističući da su prijavu namjere koncentracije HT-a i OT-a zaprimili 28. lipnja ove godine, iz AZTN-a smatraju i da su je mogli dobiti ranije budući je postupak predstečajne nagodbe za OT počeo 11. travnja, kao i da propisi o zaštiti tržišnog natjecanja omogućuju podnošenje prethodne prijave namjere koncentracije i prije zaključivanja ugovora o prijenosu kontrole.

S obzirom na krive medijske interpretacije iz AZTN-a podsjećaju da Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi nema prednost u primjeni u odnosu na Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja, pa postupak predstečajne nagodbe kako predviđa taj Zakon ne može mijenjati uvjete i rokove za postupanje pri ocjeni koncentracija poduzetnika na koje AZTN obvezuje Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja.

Smatraju i da ako provedba postupka predstečajne nagodbe zahtjeva odobrenje AZTN-a, jer se radi o preuzimanju kontrole odnosno koncentraciji, tada bi to odobrenje trebalo pribaviti i prije sklapanja predstečajne nagodbe. Tako je i OT pri izradi Plana restrukturiranja koji predstavlja prijedlog vjerovnicima za sklapanje predstečajne nagodbe i uključuje HT trebao voditi računa o Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja i potrebi odobrenja za provedbu koncentracije od strane AZTN.