SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
 
UZLET
 
Adriatic osiguranje: Neto dobit u 2018. uzletjela 49%
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 09.03.2019. - 10:18:07
ZAGREB - Adriatic osiguranje d.d. je prošle godine ostvarilo neto dobit u iznosu od 60.194.484 kn, te je odnosu na 2017. godinu zabilježeno povećanje neto dobiti za 40,9%.    

Grupa ostvaruje najznačajniji prihod od premije, te je zaračunata bruto premija u razdoblju od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine povećana 11,71% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.   

U razdoblju od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine zaključeno je 1.038.533 polica osiguranja od čega se 50,62% polica osiguranja odnosi na obvezno osiguranje od autoodgovornosti. 

Najznačajniju realizaciju bruto zaračunate premije Društvo je imalo u skupini osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (51,88% ukupne zaračunate bruto premije), dok se na drugom mjestu u ukupnom udjelu realizirane bruto premije nalazi Auto Kasko (16,38% ukupne zaračunate bruto premije).  U strukturi ukupnih prihoda Grupe koji su u četvrtom tromjesečju 2018. godine iznosili 697.799.372 kuna, udio zaračunate bruto premije čini 94,90%. Preostali udio prihoda čine financijski prihodi od plasmana zajmova, ulaganja u depozite, obveznice, nekretnine i ostale financijske instrumente, prihodi od provizija i naknada i ostali prihoda.